Forskning for “dummies” – 3 temaer innen likestilling

Foto: UMHB.EDU

Arrangementsinformasjon:

Kristiansand Folkebibliotek
18:30-20:00
20.11
Gratis

Tirsdag 20.november arrangerer Senter for likestilling årets andre Likestillingsforum. I disse forumene presenteres spennende og relevant forskning på kjønn og likestilling på en lett forståelig og tilgjengelig måte. Det blir satt av god tid til dialog mellom tilhørere og innleder. Likestillingsforumet er en uformell, faglig spennende og nettverksbyggende møteplass for forskere og praktikere på likestillingsfeltet, studenter og andre interesserte.  Denne gangen tar vi med oss forumet ned til Kristiansand folkebibliotek og løfter fram forskning på likestillingsfeltet som blir gjort på Universitetet i Agder (UiA).

Likestillingsforum er åpent for alle!

PROGRAM

18:30 – 18:35 VELKOMMEN

18:35 – 19:05  "Ungdom med minoritetsbakgrunn – kjønnsforståelse og syn på likestilling" - Ronald M. Synnes, ph.d stipendiat på Institutt for religion, filosofi og historie v/ UiA.

19:05 – 19:25 "Hvordan jobber sosialarbeidere i ungdomsskolen med seksuell orientering og kjønnsidentitet" - Thea Lyssand, master i Sosiologi og sosialt arbeid v/ UiA

19:25 – 19:40 PAUSE med enkel bevertning

19:40 – 20:00 "Administrasjonsjefer i kommunal sektor - en studie av lederstil og verdiforankring mellom kjønn" - Johan Vervoort Løkken, master i statsvitenskap og ledelse v/ UiA.

Arrangementet begynner kl. 18:30 og varer til 20:00.

For mer informasjon, se facebook

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no