Likestillingsforum: “Speaking up or remaining silent at work”

Arrangementsinformasjon:

Håndverkeren, Rådhusgata 15, Kristiansand
18.00-20.00
26.09
Gratis

Senter for likestilling har gjennom flere år arrangert Likestillingsforum på UiA. I disse forumene presenteres spennende og relevant forskning på kjønn og likestilling på en lett forståelig og tilgjengelig måte. Likestillingsforumet er en uformell, faglig spennende og nettverksbyggende møteplass som er åpen for alle interesserte. For å gjøre arrangementet mer tilgjengelig har vi denne gangen lagt forumet til biblioteket på Håndverkeren i Kristiansand.

Likestillingsforumet begynner kl. 18:00 og varer til kl. 20:00. Dere er alle velkomne til biblioteket på Håndverkeren fra kl. 17:00 for prat, mat og drikke. Mat og drikke dekkes av deltakeren selv.

Vi håper å se deg der!

Påmelding: https://eras.uia.no/reg.php?id=2081
Arrangementet er gratis


På hvilken måten påvirker den norske kvinnelige lederstilen innovasjon og verdiskapning i internasjonalt-rettede bedrifter?

Lisa Whitehead disputerte i vår ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder med sin doktoravhandling «The Theory of Social Identity-driven Voice and Silence» . Under kveldens likestillingsforum vil Lisa Whitehead presentere noen av sine spennende forskningsfunn basert på en kvalitativ undersøkelse av 10 toppledere og 10 mellomledere fra 12 internasjonale bedrifter.

Et sentralt tema i Lisa Whitehead sin avhandling er bedriftsledernes selvforståelse. Viktig tema i denne sammenhengen er hvordan bedriftskulturen påvirkes av lederens evne til å være tro mot seg selv og sine verdier. Spørsmål som «Hvordan er den åpne samtalekulturen i bedriften? Kan medarbeiderne snakke om alt med mellomlederne og lederne? Er det temaer og problemområder det ikke blir snakket om?» har ledet fram til konklusjonen om at kvinnelige ledere er mer åpne for diskusjon og slipper frem flere stemmer enn hva mannlige ledere gjør.

Studien viser at noen måter å arbeide på var nokså like mellom de to kjønnene, mens andre arbeidsmetoder var tydelig ulike. Det viser at de kvinnelige lederne utnytter mer av bedriftens erfaring og kunnskap, noe som bidrar til positiv nyskapning og vekst.

Etter foredraget vil det bli en samtale om kvinner og lederskap. I tillegg til Lisa Whitehead kommer samfunnsdebattant og Kildens teatersjef, Birgitte Amalie Nilssen, Frank Amundlien fra SelectionPartner samt Birgitte Klækken, redaktør i Fædrelandsvennen, som vil lede samtalen.  

Les intervjuet med Lisa Whitehead om hennes avhandling.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no