Likestillingskonferansen 2016

Arrangementsinformasjon:

Bygg 46 - Sigrid Undsets hus, UiA, Kristiansand
10:00 - 15:00
16.11
Gratis

Etnisitet - kulturutfordringer og diskriminering

Konferanseleder: Hilde Sandvik

Skal vi finne ut av hva som er kulturutfordringene når nye innbyggere fra hele verden kommer til Norge og til Agder, må vi litt «under huden». Vi setter fokus på hva flyktninger og innvandrere selv mener er forskjeller og likheter, utfordringer og muligheter. Historier vil bli fortalt, personlige ytringer vil komme fram og forskerne skal si sitt. Ønsket er å bidra til større forståelse og en god framtid sammen.

 

Program

10:00
Musikalsk innslag
Velkommen v/ Jan-Inge Tungsvik, direktør i KS Agder

10:15
Huthayfa Hussam, sosionom
«Når to kulturer møtes: utfordringer og potensiale»

Amal Aden, forfatter
«Etnisitet – med vekt på kulturutfordringer, diskriminering og dobbeldiskriminering»

Nancy Herz, fra «De skamløse jentene»
«Vi har ingenting å skamme oss over»

11:45
Lunsj

12:15
Sosialt innslag der konferansedeltakerne hilser på de som sitter ved siden av

Abdullah Mohamed Alason, IMDI – Kristiansand
«Hva er æreskultur?»

Panel-samtale «Under huden på andre kulturer»
Medvirkende: Amal Aden, Nancy Herz, Abdullah M. Alason og Huthayfa Hussam
Debattleder: Hilde Sandvik

13:15
Kaffe, kaker og frukt

13:30
Martha Malkari og Alan Ahmadi
«Vår reise og vårt møte med Norge»

Professor Aslaug Kristiansen
«Verdier i norsk skole»

Professor Anne Ryen
«Kulturverdier fra andre kontinent»

Kristiansen og Ryen i dialog:
«Etnisitet og forskjellighet»

May-Lene Rasmussen Nodeland (LO) og Clare Jortveit (NHO) snakker med Hilde Sandvik om: «Mangfold i arbeidslivet»

14:50
Åsta L. Håverstad Einstabland, Leder av Senter for likestilling, UiA
Avrunder Likestillingskonferansen 2016

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no