Likestillingskonferansen 2019 “Arbeid etterlyses!”

Arrangementsinformasjon:

Universitetet i Agder, Kristiansand.
10:00-15:00
14.11
Gratis

Tema for Likestillingskonferansen 2019 er «Arbeid etterlyses»!

Unge, innvandrere, personer med nedsatt funksjonsevne og kvinner i deltidsstillinger, etterlyser arbeid! Mange ønsker å bruke arbeidskraften sin, men får ikke lønnet arbeid.

I Agder mottar 1/3 av voksen befolkning trygd. Dette er en alvorlig situasjon. Arbeid er grunnleggende viktig for den enkelte og for samfunnet.

Arbeid er ikke minst viktig sett i lys av likestilling og inkludering. Hva kan og må gjøres?

Konferansen er åpen og gratis for alle.  Påmelding.  Program  VELKOMMEN!


Konferansen arrangeres i samarbeid med Aust-Agder Fylkeskommune, Vest-Agder Fylkeskommune, Fylkesmannen i Agder, Kristiansand kommune, KS, LO, Parat, NTL, Forskerforbundet, Senter for likestilling og Sparebanken Sør. 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.