LUNAR – dialogprosjekt

LunarPå vegne av våre venner i LUNAR ønsker vi å videreformidle følgende Agder-arrangement:

LUNAR inviterer til Dialogprosjekt, fjerde samling, 19. januar 18.30-21.00. Dersom du ikke er tidligere påmeldt vil vi gjerne likevel ha deg med
OBS! Merk at arrangementet starter en halv time tidligere enn de andre møtene.

Tema for det fjerde møtet er vold mot kvinner. I Norge er opplever en av fire kvinner å bli utsatt for vold i nære relasjoner i løpet av livet. Dette er ikke bare et problem for den enkelte utsatte, men et samfunnsproblem fordi det har store konsekvenser for hvordan, og om, mange kvinner deltar og fungerer i samfunnet.

Innledere og workshop:
Fagleder ved Krisesenteret i Kristiansand, Tove Hægg Versland, forteller om forekomst, fenomenforståelse og konsekvenser av partnervold. Lene Mordal fra LUNAR setter familievoldsproblematikken i en kjønnslikestillingskontekts

Gjennom dialogkafé skal vi innhente gode forslag til hva samfunnet kan gjøre for å forebygge dette samfunnsproblemet.

Om Dialogprosjektet:
Dialogprosjektet er LUNARS likestillingsprosjekt og har som mål å få frem ulike stemmer, samt avdekke nye eller ukjente utfordringer og problemstillinger som unge jenter og kvinner møter i dagens samfunn. Målet er også å identifisere forslag til gode løsninger og tiltak til problemstillingene. Resultatet av prosessen skal være et dokument og en dokumentarfilm som skal presenteres for politikere og presse 8. mars 2016. LUNAR har invitert politikere, minoritetsorganisasjoner, frivillige organisasjoner, religiøse grupper og engasjerte privatpersoner til å være med.
Gjennom totalt fem møter får vi ulike foredrag og bruker ulike øvelser for å innhente deltakernes perspektiver og meninger.
Dersom du ikke allerede er påmeldt og vil være med i prosessen, meld deg på til lunargrupper@gmail.com, eller ring 469 57 901 hvis du har spørsmål.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no