Mangfoldsmarkering UiA Kristiansand

Arrangementsinformasjon:

Universitetet i Agder, Kafè Kampus Kristiansand
11:00-11:40
22.08
Gratis

Studentgruppen ved UiA representerer et mangfold i befolkningen. Mangfold er ikke et problem som skal løses, men en styrke som må hylles. Mennesker har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, språk, kompetanse, seksuell legning funkjsonsnivå, osv. Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn.

Universitetet i Agder etterstreber å være et ikke-diskriminerende universitet, og ønsker at alle skal føle seg inkludert og velkommen som ansatt og student.  Gjennom en mangfoldsmarkering ønsker vi å vise at vi er et inkluderende og mangfoldig universitet. Dette gjør vi i forbindelse med Skeive Sørlandsdager. Det gir oss en unik mulighet hvor studenter snakker til studenter om sine utfordringer og i nært samarbeid med representanter fra SiA Helse, tilretteleggingskontoret, STA og Senter for likestilling.

Markeringen består av to identiske arrangementer:

  • 22.august klokken 11.00-11.40 i studentkantina, Campus Kristiansand. Mangfoldsmarkeringen i år skal ha særlig fokus på at diskriminering og trakassering må forebygges og at det finnes retningslinjer og en arena for å varsle som student. Det gjør vi ved å synliggjøre tematikken ovenfor studenter og informere om de ulike studenttjenestene og varslingsrutinene for studenter ved universitetet.
  • 24.august klokken 12.00-12.40 i studentkantina, Campus Grimstad. Tidligere har vi ikke hatt en mangfoldsmarkering på Universitetet i Grimstad. I år ønsker vi å nå ut til hele universitetet, og legger derfor opp til to identiske arrangementer.

Detaljert program 

- Musikkinnslag fra UiA studenter Silje Blandkjenn, August Gudbrandsen, Lydia Haugan Helland og Maren Walde. 

- Åpning av mangfoldsmarkeringen ved Åsta L. Einstabland, leder ved Senter for likestilling

- "UiA som inkluderende universitet" Appell ved rektor Frank Reichert

- Appell ved STA leder Benedicte Nordli

- "Hva gjør SiA Helse?" Innlegg holdes av leder for SiA, Eli Stålesen

- Om "Samtaletilbud for menn", ved studentprest Hans Jørgen Wennesland 

- "Funksjonsvariasjoner blant studenter", Håkon Reinertsen - Tilretteleggingskontoret UiA

- "På hjul eller to bein?" - Henriette Nielsen - NHFU

- Om Skeive Sørlandsdager ved leder Linda W.Olsen

- Avslutning med is og musikk

Arrangementet er sponset av Sørbok Kulturfond.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no