Mangfoldsmarkering UiA Grimstad

Arrangementsinformasjon:

Universitetet i Agder, Kafè Kampus Grimstad
12:00-12:40
21.08
Gratis

Studenter og ansatte ved UiA representerer et mangfold i befolkningen. Mennesker har forskjellig kjønn, alder, etnisitet, religion, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsvariasjoner. Mangfold er en naturlig og nødvendig del av ethvert samfunn. I den anledning inviterer UiA til en gratis regnbuefeiring.

Universitetet i Agder etterstreber å være et ikke-diskriminerende universitet, og ønsker at alle skal føle seg inkludert og velkommen som ansatt og student.  Gjennom en mangfoldsmarkering ønsker vi å vise at vi er et inkluderende og mangfoldig universitet. Dette gjør vi i forbindelse med Skeive Sørlandsdager. Det gir oss en unik mulighet hvor studenter snakker til studenter om sine utfordringer og i nært samarbeid med representanter fra SiA Helse, tilretteleggingskontoret, STA og Senter for likestilling.

Mangfoldsmarkeringen i år skal ha særlig fokus på at diskriminering og trakassering må forebygges og at mangfold er verdiskapende. Det gjør vi ved å synliggjøre tematikken ovenfor studenter og informere om de ulike studenttjenestene og varslingsrutinene for studenter ved universitetet.

Markeringen består av to identiske arrangementer:

  • 20.august klokken 12.00-12.40 i studentkantina, Kampus Kristiansand.
  • 21.august klokken 12.00-12.40 i studentkantina, Campus Grimstad. 

Detaljert program 

- Musikkinnslag fra UiA studenter

- Åpning av mangfoldsmarkeringen ved Åsta L. Einstabland, leder ved Senter for likestilling

- "UiA som inkluderende universitet" Appell ved rektor Sunniva Whittaker

- Appell ved STA leder Benedicte Nordli

- Appell ved Aase Galteland, fagansvarlig Global Lounge

- "Hva gjør SiA Helse?" Innlegg holdes av leder for SiA, Eli Stålesen

- Bevegelsesbegeistring ved foredragsholder og student Miriam Ibsen

- "Funksjonsvariasjoner blant studenter", Håkon Reinertsen - Tilretteleggingskontoret UiA

- Om Skeive Sørlandsdager ved leder Linda W.Olsen

- Avslutning med is og musikk

 

Arrangementet er sponset av Sørbok Kulturfond.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no