Mangfoldsmarkering på UiA uke 34

Velkommen til mangfoldsmarkeringen og til et nytt semester ved Universitetet i Agder

Universitetet i Agder etterstreber å være et inkluderende og mangfoldig universitet, og ønsker at alle skal føle seg inkludert og velkommen som ansatt og student. Fra den 17.-23.august vil det derfor være en rekke aktiviteter som nettopp belyser hvorfor mangfold er viktig og hva UiA, STA og linjeforeningene har å tilby nye og gamle studenter. Mangfoldsmarkeringen arrangeres også i forbindelse med Skeive Sørlandsdager

Studenter og ansatte ved UiA representerer et mangfold i befolkningen. Mennesker har forskjellig kjønn, alder, etnisitet, religion, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsvariasjoner. Altså består studenter og ansatte av et synlig og et usynlig mangfold som er en naturlig og nødvendig del av ethvert samfunn. I den anledning inviterer UiA til mangfoldsmarkering.

Program uke 34

Mandag - lørdag: 

Digitale appeller (små videosnutter som deles fra UiA sin FB konto) fra rektor, STA, Linjeforeningene, Studentpresten, Fri Agder og Senter for likestilling, hvor de snakker til studenter, gamle som nye, og sier noe om hva de kan tilby av «tjenester» og felleskap med et særlig fokus på mangfold, felleskap og ensomhet i appellen deres.

Tirsdag 18.august, kl. 16:30-18:30 

Livepodcast om ensomhet på Østsia Campus Kristiansand ved Mangfoldspodden. Gratis inngang for studenter og ansatte, men husk påmelding. 

Onsdag 19.august, kl. 19:00-21:00

Livepodcast om ensomhet på Bluebox Campus Grimstad ved Mangfoldspodden. Gratis inngang for studenter og ansatte, men husk påmelding. 

Torsdag 20.august, kl. 11:30-12:30 

Digitalt dialogmøte om kjønns- og seksualitetsmangfold ved Senter for likestilling.  Foregår på Zoom. 

Mandag-onsdag kl. 11:00-12:00

Velkommen til Senter for likestilling sin mangfoldsstand på baksiden av H-bygget. Her kan du prøve deg på quiz og lykkehjul, med mulighet for premier og spørre oss om hva det måtte være angående stduetilbud på UiA, likestilling, mangfold eller kanskje ønske om samarbeid i fremtiden. 

 

Bakgrunnen for mangfoldsmarkeringen: 

Det psykososiale under studietilværelsen henger tett sammen med det faglige læringsutbytte. Med Mangfoldsmarkeringen ønsker vi i år å oppfordre studenter til å være åpne og inkluderende i møte med sine medstudenter og få ned stigma rundt ensomhet og mental helse. Undersøkelser viser at studietilværelsen er tøff for mange. Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Knapstad mfl. 2018, s. 85) opplever nærmere 1 av 3 studenter ensomhet. Nesten hver tiende student ved universiteter og høgskoler sier at de blir mobbet (Lund 2017). Hver tredje lhb (lesbisk, homofil og bifil)-person, og mer enn hver fjerde transeperson opplever negative holdninger til lhbt (lesbisk, homofil, bifil og transe)-personer blant medstudenter og medelever ifølge forskningsrapporten «Skeives levekår i Agder» fra 2018 (Stokke mfl., 2018, s. 87). 21 prosent av studentene har opplevd diskriminering i løpet av studietida. Det går frem av en undersøkelse som Sentio har gjennomført på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO). Diskriminering og trakassering skal ikke forekomme. Det er derfor alvorlig at så mange studenter har opplevd diskriminering. Datoen for arrangementene er lagt til studiestart for særlig å nå nye studenter ved Universitetet. Målet er at alle nye studenter fra tidlig studiestart føler seg sett, inkludert og ivaretatt uavhengig av identitet og utfordringer.

  

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no