Markering av FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Arrangementsinformasjon:

Lilletunstova, Campus Kristiansand, UiA
11:00 - 13:00
23.11
Gratis

Likestillingsnettverket Sør og Senter for likestilling ved Universitetet i Agder inviterer til markering av FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner fredag 23. november 2018 kl. 11.00 i Lilletunstova i studentkantina, på Universitetet i Agder, Campus Kristiansand.

Med denne markeringen ønsker vi å rette lys på utfordringer knyttet til diskriminering og trakassering kvinner opplever i dag.

Kvinner på verdensbasis opplever ulike form for vold – det kan variere fra psykisk, seksuell eller økonomisk vold til femicide, et begrep som kjennetegner drap på kvinner fordi de er kvinner. Konsekvensene for vold mot kvinner er enorme for samfunnet. Det skaper utgifter samt det hindrer samfunnsutvikling. Vold mot kvinner og jenter er et alvorlig brudd på menneskerettighetene og fenomenet er så omfattende og kompleks at det oppfattes av verdens helseorganisasjon som en epidemi.

  • Når: 23 november
  • Tid: 11:00-13:00
  • Hvor: Lilletunstova, Universitetet i Agder, Kristiansand
  • Enkel bevertning

Program

  • 11.00 til 11.05 - Hanne Drangsholt v/ Senter for likestilling ønsker velkommen
  • 11.05 til 11.30 – Adriana Ruiz v/ Likestillingsnettverket  holder innlegget "Vold mot kvinner med et globalt perspektiv"
  • 11.30 til 12.00 – Siv Gjertsen v/ Vest-Agder krisesenter
  • 12.00 til 12.45 - Kai Grieg v/  FN-sambandet "Hvordan jobber FN for å stoppe vold mot kvinner"
  • 12.45 til 13.00 – Spørsmålsrunde / refleksjoner  ledet av Adrian Ruiz

Les om FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner her: https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Internasjonal-dag-for-avskaffelse-av-vold-mot-kvinner

Bilde: UN Women/J Carrier/Creative Commons

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.