Nasty Women-frokost: «Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering»

Velkommen til nytt frokost-treff tirsdag 29.mai 2018!

Vi har hatt en Nasty Women-frokost i 2018 og i tillegg har vi markert Kvinnedagen 8.mars. Nå håper jeg du/dere også mener det er på tide med nytt frokostmøte!

Tirsdag 29.05.18 serveres det igjen deilig frokost mellom kl. 8.00 og kl. 9.15 i Lilletun-stova, og vi håper du  kommer. Ta gjerne med deg en kollega!

Denne gangen er det velferdsansvarlig i STA, Birgitte Kalvatn, som skal har innlegg under tittelen

«Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering».

Birgitte Kalvatn ledet ad hoc-gruppa som Likestillings- og inkluderingsutvalget (LiU) satte ned og som har utarbeidet en rapport om dette aktuelle temaet.

Utfordringen på UiA er hvordan vi får ansatte og studenter til å melde/varsle om uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering, slik at det blir slutt på den type uønsket adferd.

Velkommen til Lilletunstova tirsdag 29.mai 2018 kl.08.00.

NB. Inviter gjerne med deg noen!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no