Nasty Women-frokost: «Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering»

Velkommen til nytt frokost-treff tirsdag 29.mai 2018!

Vi har hatt en Nasty Women-frokost i 2018 og i tillegg har vi markert Kvinnedagen 8.mars. Nå håper jeg du/dere også mener det er på tide med nytt frokostmøte!

Tirsdag 29.05.18 serveres det igjen deilig frokost mellom kl. 8.00 og kl. 9.15 i Lilletun-stova, og vi håper du  kommer. Ta gjerne med deg en kollega!

Denne gangen er det velferdsansvarlig i STA, Birgitte Kalvatn, som skal har innlegg under tittelen

«Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering».

Birgitte Kalvatn ledet ad hoc-gruppa som Likestillings- og inkluderingsutvalget (LiU) satte ned og som har utarbeidet en rapport om dette aktuelle temaet.

Utfordringen på UiA er hvordan vi får ansatte og studenter til å melde/varsle om uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering, slik at det blir slutt på den type uønsket adferd.

Velkommen til Lilletunstova tirsdag 29.mai 2018 kl.08.00.

NB. Inviter gjerne med deg noen!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.