Nettverksamling, Agder for alle

Arrangementsinformasjon:

Sørlandet Kunnskapshavn, Arendal
09:00 - 13:00
28.02

Mål med denne nettverk samlinga er å gi og hente informasjon som nettverket kan bli inspirert, og dra nytte av, i arbeid med integrering. Samlinga er også viktig for medlemmene for å knytte kontakter på tvers.

Kaffe, te, frukt står klart fra klokka 08.30

Meld deg på her innen 20. februar. 

Program

09:00 - Velkommen

09:15 -  Problem: Løst, Øyvind Hope, Batteriet Sør
"Problem : Løst" skaper en arena på tvers av samfunnssektorender en samarbeider om å løse konkrete utfordringer. Et prosjekt som er i utvikling og viktig for næringsliv, det offentlige, brukergrupper og universitetet.

10:00 Innovasjon og metodeutvikling i inkluderingsarbeidet, Lisbeth Iversen i "Hjerte for Arendal"
Noen konkrete eksempler

10:30 - Pause

10:45 - Flerkulturell verdiskaping, Atle Tjelflaat, EVA senteret.
Utvikling og etablering av næringsvirksomhet vil kunne bidra til økt integrering. Konkret hjelp og tilrettelegging. Presentasjon av forprosjekt – og veien videre ved Atle Tjelflaat, EVA senteret.

11:30 - Lunsj

12:00
Diverse presentasjoner av gode idéer fra medlemmene i Nettverket Agder for Alle. Blant annet fra Melinda Gateway. Evaluering og innspill til tema for nye nettverksamlinger.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no