Participants

 
Lise Rolandsen Agustin 
Associate Professor 
Department of Culture and Global Studies, Aalborg University (AAU)
Phone:0045 994 09 203 
lisera@cgs.aau.dk 
Lise Rolandsen Agustín is associate professor in gender and diversity at the Department of Culture and Global Studies, Aalborg University (AAU), Denmark. She participates in bEUcitizen: All Rights Reserved? Constraints and Contradictions of European Citizenship, EC, 7. FW (2013-2017) and Gender Regimes in Politics (GRIP), Velux (2014-2016). Her research interests include social movements and transnational activism, intersectionality and diversity, as well as EU gender equality policies and policy-making processes. Recent publications include: Gender Equality, Intersectionality and Diversity in Europe, Palgrave Macmillan 2013; “Gender Diversities – Practicing Intersectionality in the European Union” Ethnicities 2014 14(4) (with B. Siim); “The Othering of Domestic Violence: The EU and Cultural Framings of Violence against Women” Social Politics 2013 20(4) (with C. Montoya); and “Transnational Collective Mobilisation: Challenges for Women’s Movements in Europe”, in Negotiating Gender and Diversity in an Emergent European Public Sphere (edited by B. Siim and M. Mokre), Palgrave Macmillan 2013.
 
 
Stine Thidemann Faber 
associate professor 
Department of Culture and Global Studies, Aalborg University (AAU)
Phone: 0045 994 09 206 
stf@cgs.aau.dk 
Stine Thidemann Faber is associate professor in gender studies at the Department of Culture and Global Studies, Aalborg University (AAU), Denmark. She has a broad knowledge of societal issues and sociological theory and specialist knowledge on socio-economic and gender issues. She has been involved in two national research projects funded by the Danish Research Council (COMPAS and INTERLOC), and two European Commission FP6 and FP7 projects (PRAGES and WHIST) and has a lot of experience in conducting gender equality research in various fields (e.g. employment, education, decision-making in Denmark). She has in-depth knowledge of the national context in Denmark and a long history of working as a national expert of gender equality policies. Recent publications include: “Place, (In)Equality and Gender: A Mapping of Challenges and Best Practices in Relation to Gender, Education and Population Flows in Nordic Peripheral Areas” with HP Nilesen and KB Bennike for the Nordic Council of Ministers (2015).
 
 
Helene Pristed Nielsen 
associate professor 
Department of Culture and Global Studies, Aalborg University (AAU)
Phone: 0045 994 09 140 
pristed@cgs.aau.dk 
Helene Pristed Nielsen is associate professor in Globalisation, Gender and Diversity at the Department of Culture and Global Studies, Aalborg University (AAU), Denmark. Together with Stine Thidemann Faber she was recently project coordinator for the ‘Global Periphery’ project which focuses on gender and diversity and how globalization is affecting place practices and place attachment. Her general research interests revolve around issues of inclusion and participation of minorities at the political as well as the social level. Previous research projects have focused on for example women´s participation in the European public sphere, and ethnic minority women´s mobilization in Denmark. Recent publications include: “Place, (In)Equality and Gender: A Mapping of Challenges and Best Practices in Relation to Gender, Education and Population Flows in Nordic Peripheral Areas” with ST Faber and KB Bennike for the Nordic Council of Ministers (2015); “Joint purpose?: Intersectionality in the hands of anti-racist and gender equality activists in Europe” in Ethnicities 2013 and “Women, Participation and the European Parliament” with L Rolandsen Agustín in in Negotiating Gender and Diversity in an Emergent European Public Sphere (edited by B. Siim and M. Mokre), Palgrave Macmillan 2013.
 
 
Roger Klinth
Professor and lecturer 
Department of Thematic Studies (TEMA) / Gender studies (TEMAG)
Phone: +46 132 81 855
roger.klinth@liu.se
Roger Klinth är docent och lektor vid tema Genus, Linköpings universitet. Avhandlingen från 2002 heter Göra pappa med barn och belyser den svenska pappaledighetens politiska historia från tidigt 1960-tal till mitten av 1990-talet. Även i senare forskningsprojekt och publikationer har grundläggande strukturer i den svenska diskursen om genus, jämställdhet och föräldraskap problematiserats. Bland projekten kan nämnas en studie om den opinionsbildning för ökad pappaledighet som genomförts i Sverige sedan mitten av 1970-talet samt en studie om män som använt lång föräldraledighet (mer än sex månader). Vidare har Klinth genomfört jämförande studier om svensk och australiensisk föräldra- och faderskapspolitik.
 
 
Anna Malmquist 
Postdoctoral Fellow
 Department of Behavioural Sciences and Learning (IBL) / Division of Psychology (PSY)
Phone: +46 132 82 127
anna.malmquist@liu.se
Anna Malmquist är legitimerad psykolog och doktor i psykologi. Hon har ett intresse för genus- och hbtq-frågor inom psykologin. Hennes forskning har främst handlat om samkönade pars familjer. Anna disputerade år 2015 på avhandlingen Pride and prejudice: Lesbian families in contemporary Sweden. Hon är anställd på avdelningen för psykologi vid Linköpings universitet.
 
 
Stina Backman
Lecturer
Department of Thematic Studies (TEMA) / Gender studies (TEMAG)
Phone: +46 132 82 244
E-mail: stina.backman@liu.se
Stina Backman är lektor vid tema Genus, Linköpings universitet. Efter disputationen 2005 på en avhandling som heter Den sjuke mannen. Populärkulturella föreställningar om manlig ohälsa har de huvudsakliga arbetsuppgifterna utgjorts av en mängd olika undervisningsuppdrag och praktiskt jämställdhetsarbete i form av genusintegrering vid filosofiska fakulteten. Det är mestadels inom ramen för detta arbete som fakultetens genuslektor som en rad mindre forskningsprojekt med fokus på erfarenheter av särbehandling och möjligheterna till jämställda karriärvägar genomförts. 
 
 
Åsa-Karin Engstrand
Professor and lecturer 
Department of Thematic Studies (TEMA) / Gender studies (TEMAG)
Phone: +46 013 28 158 9
asa-karin.engstrand@liu.se
Å-K Engstrand är docent i arbetsvetenskap och universitetslektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Hennes forsknings- och undervisningsintresse handlar om t.ex. etik, genus, intersektionalitet, jämställdhet och jämlikhet. Hon är också föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet, programansvarig för Masterprogrammet Gender Studies samt likavillkorsombud.
 
 
Jan Erik Grindheim 
Political Scientist
Think tank Civita
Phone: 4790919939
janerik@civita.no
is PhD and Cand. Polit. in Comparative Politics and a former Associate Professor of European Integration at University of Agder, where he was in charge of the European Integration Summer School from 1999 to 2010. From 1996 to 1998 he was EU Advisor to University of Oslo and before that a Fellow and Assistant Professor in Comparative Politics at University of Bergen. Today, Jan Erik is President of European Movement Norway. 
 
 
Laila Nordstrand Berg
Researcher 
Dept. of Political Science and Management, University of Agder, Kristiansand.
Telephone: +47 38 14 15 86.
laila.n.berg@uia.no
Laila Nordstrand Berg has a PhD in political science and is working as a researcher at the Department of Political Science, University of Agder (UiA), Kristiansand, Norway. Her main research interests are reforms and management of public sectors in a comparative approach. She is involved in a research project financed by the Norwegian Research Council, FINNUT-perfect, which studies changes in management and managerial structures and the implications for teaching and research in Nordic universities. In another project, HELFARE, (financed by the Norwegian Foreign Ministry) the role of universities for development of regions in Indonesia is studied, focusing on equity (access to HE by underrepresented groups; gender, race, religion, remote areas) and the impact on economic development. Berg has a background from Gender studies at Copenhagen University, and has a gender approach on her data collection (not published yet). She has published in International Journal of Public Sector Management, Nordiske Organisasjonsstudier and book chapters in Emerald and Routledge. 
 
 
Zuzana Murdoch
Associate Professor
Dept. of Political Science and Management, University of Agder, Kristiansand.
Telephone: +47 38 14 18 83.
zuzana.murdoch@uia.no
Zuzana Murdoch is associate professor in political science at the Department of Political Science, University of Agder (UiA), Kristiansand, Norway. Her main research interests encompass EU institutions, the role and influence of the administrative level in EU governance, and the integration/socialisation processes of (inter)national bureaucrats involved therein. She has also worked on issues of socio-demographic representation in public bureaucracies – including continued gender (im)balances in such institutions. Recent publications include Organization Studies, European Journal of Political Research, Public Administration, and Journal of European Public Policy.
 
 
Kirsten Ketscher
Professor dr. juris
University of Copenhagen DK (full time)/University of Oslo (part time)
Phone: +4535323186
kirsten.ketscher@jur.ku.dk 
Professor dr. Jur. Kirsten Ketscher, Centre for Welfare and Market, Faculty of Law University of Copenhagen. Also part time professor at the Law faculty, University of Oslo. Focus areas for research and teaching: Women’s law, equality and discrimination law, Danish and European social security and social welfare law. For publications check http://www.jur.ku.dk/kirstenketscher
 
 
Hrefna Fridriksdottir
Professor
University of Iceland
Phone: +354 695 2504
hrefnafr@hi.is
Hrefna Friðriksdóttir, Cand.jur from the University of Iceland 1989, LLM from Harvard Law School 1996 and chairman of the Ármann Snævarr Research Institute on Family Affairs, is an Professor of Family Law with the Faculty of Law, University of Iceland. Main research focus is the field of family law, children´s rights and the law on inheritance. Hrefna is a member of the European Commission on Sexual Orientation Law and a board member of Nordisk Forening mot barnemishandling og omsorgssvikt.
 
 
Knut Dørum
Professor
Universitetet i Agder
Phone: 0047  38142057
knut.dorum@uia.no
Professor i både eldre og yngre historie, med spesiell vekt på statsutvikling, politisk kultur og demokratisering på 1700- og 1800-tallet, agrarhistorie før 1850 i Norge og Europa.
 
 
Åsta Lovise Einstabland
Leder og seniorrådgiver
Senter for likestilling, Universitetet i Agder
Phone: 0047 90 93 88 56
asta.l.eistabland@uia.no
Einstabland har jobbet i senteret siden starten i 2008 og vært leder siden 2012. I tillegg har hun vært engasjert i flere likestillingsprosjekter i samarbeid med Agderforskning. F.eks utvikling av Likestillingsmonitoren Agder, NEW Facts – en kartlegging av kvinner i prosess- og olje-gassindustri på Sørlandet. Hun har også vært sekretær i Agderrådets likestillingsråd frem til desember 2011. Fra 2008 har hun undervist ved Likestillingsstudiet ved Universitetet i Agder. Hun har tidligere jobbet i 12 år som vernepleier innen rus- og psykiatrifeltet. 
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no