Nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet, Oslo

Nordisk ministerråd, Barne- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) inviterer til nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet 7.-8. februar i Oslo. 

Deltakelse i arbeidslivet og muligheten til å forsørge seg selv er en forutsetning for likestilling. Likestilling i arbeidslivet er en egen satsing i det norske formannskapsåret. Norge arrangerer en større, nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet:  Framtidens arbeidsliv – nordisk  konferanse om likestilling i arbeidslivet 7.-8. februar 2017 i Oslo.

På konferansen deltar partene i arbeidslivet, næringslivet, fagsentre og akademia, sivilsamfunn, embetsverk og politikere for å diskutere likestilling i arbeidslivet:

  • Hvordan kommer vi i mål med likestilling i arbeidslivet?
  • Er likestilling i arbeidslivet et lederansvar?
  • Hvordan styrke innvandrerkvinners deltakelse i arbeidslivet?
  • Hvordan kan vi bryte kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg?
  • Hvordan kan vi bidra til økt likestilling i arbeidslivet internasjonalt?

For mer informasjon om konferansen og programmet, se konferansens nettside

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no