Åpning av Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold

Arrangementsinformasjon:

Online - du får tilsendt zoomlenke ved registrering
13:00-15:45
15.04

Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ved Universitetet i Agder er glade for å endelig kunne invitere dere alle til offisiell åpning torsdag 15. april!

Arrangementet er digitalt. Registrer deg her

Initiativet til Kompetanseenheten kom på bakgrunn av funnene fra levekårsundersøkelsen «Skeives levekår i Agder» fra 2018. Vi tenker derfor det er passende å åpne Kompetanseenheten med at seniorforsker Helga Eggebø fra Nordlandsforsker presenterer funn fra Skeive livsløp: En kvalitativ studie av levekår og sammensatte identiteter blant lhbtis-personer i Norge. Hva er det som trekkes frem som viktige hendelser når skeive skal fortelle frem sine liv på 2010-tallet?

Esben Esther Pirelli Benestad vil ta oss med på en reise gjennom sitt liv som lege, professor i sexologi og transbegavet og representanter fra kommune, fylkeskommune, universitet og frivillig sektor vil komme sammen i samtale om funnene fra levekårsundersøkelsene. Nå som vi har resultatene – hva gjør vi med dem?

Program:

13:00 – 13:10: Velkommen v/Elanor Halvorsen Brendmo, leder ved Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold

13:10 – 13:55: Presentasjon av funn fra «Skeive livsløp» v/Helga Eggebø, seniorforsker ved Nordlandsforskning

14:00 – 14:45: En personlig og profesjonell reise - foredrag v/Esben Esther Pirelli Benestad, lege, spesialist i klinisk sexologi og professor emeriti ved Universitetet i Agder

15:00 – 15:45: Panelsamtale – Hva gjør vi med resultatene fra levekårsundersøkelsene?

Velkommen!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no