På vei hjem – seminar om migrasjon og integrering

Agderforskning, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved UiA og Senter for likestilling ved UiA arrangerer seminar om migrasjon og integrering.

Forskere fra Agderforskning og Universitetet i Agder, samt andre viktige samarbeidspartnere, vil presentere forsknings- og utviklingsprosjekter på migrasjons- og integreringsfeltet.

Program

13.00: Introduksjon
May-Linda Magnussen og Eugene Guribye, Agderforskning

13.10: Godt lokalt integreringsarbeid
Tore Engelsen, IMDi Sør

13.20: Lokal integrering del I

 • Lokalt integreringsarbeid: caset Lindesnes
  May-Linda Magnussen, Agderforskning, Hege Wallevik, UiA
 • Innvandrerkvinner og lønnsarbeid i Lindesnesregionen og i Kristiansand
  May-Linda Magnussen, Agderforskning
 • «Jobbsjansen» i Lyngdal
  Hanne Haaland, UiA, Hege Wallevik, UiA


13.50 Pause med drikke og enkel servering

14.00 Lokal integrering del II

 • Samarbeidsmodeller mellom offentlig og frivillig sektor: Med hjerte for Arendal
  Eugene Guribye, Agderforskning
 • Polsk-norsk samarbeid i frivillig sektor som integreringsmodell
  Eugene Guribye, Agderforskning
 • Frivillighetens rolle i lokalt integreringsarbeid
  Hanne Haaland, UiA, Hege Wallevik, UiA
 • Radikalisering, inkludering og frivillig sektor: caset guttegruppe i regi av Kirkens ungdomsprosjekt
  Gwyn Øverland, RVTS, Kjetil Grødum, Stiftelsen Arkivet, Joseph Salomonsen, IMDi Sør/Agderforskning

14.40-15.00: Pause med drikke og enkel servering

15.00: Lokal integrering del III

 • Høyt utdannede innvandrere ansatt ved Sørlandet Sykehus
  Knut Hidle, Agderforskning
 • Fra rask til tilpasset integrering: caset Kongsgård skolesenter
  Joseph Salomonsen, IMDi Sør/Agderforskning
 • Æresproblematikk på Agder
  May-Linda Magnussen, Agderforskning

15.30-16.00: Mingling

 

 

agderforskningfooteruiafooterSenter for likestilling logo liten

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no