Politisk debatt om rasisme i Agder

Arrangementsinformasjon:

Amfiet, Rådhuskvartalet Kristiansand
17:00-18:30
28.01
Gratis

Arrangementet blir streamet på denne lenken: https://vimeo.com/490676811

 
Vårt demokrati har skapt et friere samfunn gjennom politikken i tett samarbeid med sivilsamfunnet. Det er derfor gjennom politikken at vi må adressere og lage løsninger som på sikt kan skape et mer forståelsesfullt samfunn med nulltoleranse for rasisme og diskriminering i praksis.
 
De fleste av oss tar avstand fra alt dette og er imot all form for rasisme, men hvorfor eksisterer da rasisme i våre egne rekker, og hva annet må til for at det skal vekke et stort politisk engasjement?
 
Institutt for sosiologi og sosialt arbeid og Senter for likestilling ved UiA, inviterer den 28.janaur til politisk debatt om rasisme på Rådhuskvartalet. Arrangementet vil også bli streamet.
 
Ordstyrere:
Marthe Wilhelmsen, leder for Sosiologiforeningen i Agder
og Vidar Udjus, journalist FVN
 
Paneldeltakere:
• Robin Hansson, SV
• Nicolai Østeby, Høyre
• Lisbeth Reed, Rødt
• Christian Eikeland, Frp
• Ingvild Wetrhus Thorsvik, V
• Vidar Kleppe, Demokratene
• Hildegunn Marie Tønnessen Seip, Mdg
• Adriana Ruiz, AP
 

OPS. Det er ikke mulig å delta fysisk.

Arrangementet blir streamet på denne lenken: https://vimeo.com/490676811

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no