Skeive Sørlandsdager: PRIDE parade

Skeive Sørlandsdager er en festival til feiring og synliggjøring av Sørlandets mangfold!

Hele uke 34 blir det feiring i Kristiansand med konserter, foredrag og mange andre arrangementet - og lørdag 28. august er det PRIDE parade gjennom Kristiansands gater! Vi på senter for likestilling deltar naturligvis i paraden under egen fane - og vi håper at du også deltar!

Det er tillitsvalgte i FRI Sør og andre frivillige som har gjort, og gjør, festivalen mulig.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no