Rasisme – ikke en problemstilling i vår kommune

Arrangementsinformasjon:

Arendalsuka
15.30-16.30
17.08
Gratis
Om arrangementet
 
I løpet av 2020 ble rasisme for alvor igjen satt på agendaen i Norge. Med #blacklivesmatter bevegelsen, økt mediafokus, en rekke omfangsrapporter og tre nye nasjonale handlingsplaner, har de av oss som mente at rasisme ikke eksisterte i Norge, fått konstatert at både hverdagsrasisme og strukturell rasisme dessverre er svært utbredt.
 
Bergen og Trondheim kommune har gjennomført undersøkelser om diskriminering og rasisme i egen kommune, og igjennom disse fått bekreftet at diskriminering og forskjellsbehandling forekommer. Byrådet i Bergen jobber nå med å følge opp rapporten, blant annet med tiltak rettet mot diskriminering i skole, i arbeids- og boligmarkedet, samt tiltak for å forhindre hatkriminalitet. Trondheim kommune er i gang med å utarbeide en lokal handlingsplan mot religiøs diskriminering, muslimhat og antisemittisme
Det er nok av stemmer og miljøer som lenge har uttrykt at rasisme skjer på alle nivåer. Hvordan sikrer kommunene medvirkning og godt samarbeid med lokale organisasjoner og erfaringsmiljøer når de nå skal utarbeide og iverksette tiltak? Og hva vil det si å være en kommune som jobber antirasistisk?
 
Velkommen til Arendalsuka og vårt arrangement. Vi følger Arendalsuka sine retningslinjer for smittevern og tilrettelegger derfor både for fysisk og digital deltakelse. Arrangementet strømmes her og har tegnspråk tolkning. Møter du fysisk er UiA-teltet rullestolvennlig.
 
Program

15:30-15:40 Introduksjon ved Senter for likestilling

15:40-15:50 Bufdirs rolle i arbeidet mot rasisme ved direktør Mari Trommald.

15:50-16:25 Panelsamtale om erfaringer fra arbeid mot rasisme i kommune-Norge

16:25- 16:30 Avslutning

Panelleder

Minela Košuta, rådgiver ved KUN

Minela Košuta er ansatt ved Likestillingssenteret KUN og leder faggruppen etnisitet, religion og språk. Kompetanseområder er vold, utenforskap og likeverdige tjenester i kjønns- og minoritetsperspektiv. Minela sitter i referansegruppa til nasjonal handlingsplan mot rasisme og diskriminering pga etnisitet og religion.

Print Friendly, PDF & Email

Panel

Katrine Nødtvedt (MDG), byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen Kommune

Katrine Nødtvedt (MDG) er byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen, og har et særlig ansvar for kommunens antirasistiske arbeid. I februar mottok kommunen en rapport som bekreftet at mange bergensere med minoritetsbakgrunn opplever rasistisk diskriminering på ulike arenaer. Byrådet jobber nå med å følge opp rapporten, blant annet med tiltak rettet mot diskriminering i skole, i arbeids- og boligmarkedet, samt tiltak for å forhindre hatkriminalitet.

Print Friendly, PDF & Email

Marita Holmeset-Varpe, politisk rådgiver/Antirasismesatsingen til Norsk Folkehjelp

Marita Holmeset-Varpe er politisk rådgiver  i Norsk Folkehjelp, og har medansvar for den nye Antirasismesatsingen til Norsk Folkehjelp.

 

Antirasistisk arbeid er et viktig satsingsområde for Norsk Folkehjelp. Å bekjempe rasisme er et felles ansvar vi alle har. Våre lokallag jobber for å skape inkluderende lokalsamfunn frie fra rasisme. Brukerperspektiv og samarbeid med fagbevegelsen er sentralt i dette arbeidet. Norsk Folkehjelp er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon og ble stiftet i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vårt mål er å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn.

Print Friendly, PDF & Email

Stina Ihle Amankwah, prosjektrådgiver ved Minotenk Bergen.

Stina Ihle Amankwah har en bachelor i internasjonal og europeisk juss med fokus på menneskerettigheter i privat sektor fra Nederland og Spania, og holder nå på med en master i modellbasert samfunnsplanlegging fra Universitetet i Bergen.                                                                Hun har også dialogtrening fra Nansen-senteret og er utdannet mentor mot radikalisering v/ RVTS Vest.

Stina er spesielt opptatt av dialog og språkets rolle i konflikt og radikalisering. Hun er interessert i og jobber med gruppedynamikk og konstruksjon av identitet gjennom sosiale felleskap, og demokratisk deltakelse som forebyggingsstrategi mot radikalisering. Med entreprenørskap og bærekraft som masterprosjekt er hun også knyttet til ulike innovasjonsmiljøer i Norge. Stina er halvt norsk, halvt ghanesisk og 100% bergenser.

Print Friendly, PDF & Email

Kjersti Utne, rådgiver ved Kommunedirektørens fagstab Trondheim kommune

Kjersti Utne arbeider som rådgiver i kommunedirektørens fagstab på kultur i Trondheim kommune.  Hun har jobbet innen kommunal forvaltning i 30 år, og har en master i offentlig administrasjon. En av hennes oppgaver i Trondheim kommune i dag er å gjennomføre en lokal handlingsplan mot religiøs diskriminering, muslimhat og antisemitisme.  Denne er nå under utarbeidelse, og planlegges å være ferdig til politisk behandling i løpet av hoøsten 2021.

Print Friendly, PDF & Email

Azra Halilović, spaltist i Adresseavisen, Scenekunstner og minoritetskonsulent i Trondheim kommune

Azra er utdannet ved NTNU og har master i drama og teater. Hun er frilans scenekunstner og jobber med dokumentarteater og er forteller. Sammen med Anna Lian driver hun podkast og nettsted “Anna og Azra bretter opp ermene” en podkast om kunst og kultur. Azra er engasjert om utfordringer rundt mangfold og representasjon i norsk kunst og kultur sektor. Azra har også en stilling i Trondheim kommune som minoritetskonsulent og er fast spaltist i Adresseavisen.

Print Friendly, PDF & Email

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no