Sosial kontroll på tvers

Arrangementsinformasjon:

B1 007, Universitetet i Agder, Kampus Kristiansand
08:30-15:30
08.11

RVTS Sør har i samarbeid med Født fri, IMDI Sør og Senter for likestilling gleden av å invitere til konferansen Sosial kontroll på tvers. Gjennom personlige historier får vi innblikk i fenomenet. På tvers av kjønn, seksualitet, identitet og religion ser vi at negativ sosial kontroll ikke er et importert fenomen.

Regjeringens handlingsplan «Retten til å bestemme over eget liv», har som mål å arbeide mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Dette arbeidet inngår i den generelle innsatsen mot vold i nære relasjoner, og sees i sammenheng med arbeidet for gode levekår, likeverdige offentlige tjenester og for likestilling og rettighetsperspektivet beskrevet i barnekonvensjonen og barneloven.

Som et senter med fokus på barns oppvekstsvilkår og rettigheter, står retten til å bestemme over eget liv sentralt. Skal RVTS Sør nå dette målet, trenger vi kunnskap om temaet, men vi trenger også en styrking og samordning av tverrfaglig innsats.

Å kjempe for individets frihet og motvirke negativ sosial kontroll er kjernen i Født Fris samfunnsoppdrag. Hvis vi ikke kommer oss videre med samtalen, og omsetter ord til handling, vil ikke historiene som fortelles være annet enn konstateringer av tingenes tilstand.

Vi inviterer til en inspirerende konferanse og en møteplass som har som mål å vise vei ut av negativ sosial kontroll og ukultur. Gjennom informasjon og personlige historier, kan vi bidra til å gjøre denne kampen lettere. I tillegg ønsker vi å gi sakkyndige mer kunnskap og redskaper for å forstå den sosiale kontrollen.

Dette blir en dag fylt med aktivister, kunstnere, fagfolk og samfunnsdebattanter. Alle med vilje til å skape en vei sammen mot felles likestillingsmål.

Velkommen!

Målgruppe: Alle som er i kontakt med, og skal bistå, personer som utsettes for eller står i fare for, å bli utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no