Avlyst: Seminar om inkludering i lokalmiljøet

Arrangementsinformasjon:

Sørlandet Kunnskapshavn, Kystveien 2, Arendal
09:00 - 15:00
03.11
Gratis

Nettverksamlingen må dessverre avlyses. Det vil snart komme ut med ny invitasjon til nettverksamling.

Velkommen til seminar om integrering i lokalmiljø, der vi viser til konkrete eksempler i Agder.  Seminaret er åpent for alle interesserte fram til klokka 14.00. Den siste programposten er for de som er registrerte medlemmer i nettverket Agder for Alle og for de som er interesserte i å bli medlem. Medlemmer er kommuner, frivillige organisasjoner, institusjoner og grupper. www.agderforalle.no

 

Program

Tema: Integrering i lokalmiljø

Kaffe, te, frukt står klart fra klokka 09.00

09:30 Velkommen.
   
09:45

Polske utgjør den største innvandringsgruppen i Norge. På 80-tallet ankom mange tusen polakker som flyktninger, men ble raskt integrert i det norske samfunnet gjennom et utstrakt engasjement i sivilsamfunnet og støtte fra det offentlige.

Eugene Guribye, Agderforskning,  vil sette fokus på hvordan denne prosessen i ettertid fremstår som et modelleksempel når myndighetene i dag oppfordrer til samarbeid med frivillig sektor om integreringsarbeid.

   
11:15 Pause
   
11:30 Om prosjektet KUM. Om medborgerskap, det offentlige møter enkeltmenneske v/Hilde Mjøs,
   
12:00 Lunsj
   
13:30 Kan forskning være nyttig kunnskap i forhold til integrering i lokalmiljø? Med lokale eksempler fra Agder. v/ Hege Wallevik og Hanne Haaland, Agderforskning.
   
14:00 Pause - Program etter pause er for medlemsorganisasjonene:
   
14:15

"Runde rundt bordet". Forslag på tema for framtidige nettverksamlinger, forslag til gjennomføring av slike samlinger og andre innspill til Agder for Alle. Gjensidig informasjon om andre arrangement i regi av medlemmene i nettverket.

Oppsummering og avslutning. 

 

Last ned program

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no