Kurs om seksualitetsundervisning og seksuell helse blant unge

Arrangementsinformasjon:

UiA, Campus Kristiansand,Lilletunstova
10:30 - 15:30
15.11
Gratis

Vi inviterer lærere, helsepersonell og andre som snakker med barn og unge til gratis fagdag om seksualitetsundervisning. Kurset er gratis og er også åpent for studenter.

Formålet med kurset er å bidra til lett tilgjengelighet til kunnskap om seksualitet og handlingskompetanse i seksuelle situasjoner og relasjoner for unge. Et annet mål er å gi undervisere et gratis og lett anvendelig materiell til undervisning om seksualitet, i tråd med mål i læreplaner og til generell del av læreplanverket og opplæringsloven.

Forskning og studier viser at det å snakke med unge om seksualitet, ikke fører til at de blir mer seksuelt aktive. Tvert imot kan en helhetlig og regelmessig undervisning om seksualitet bidra til å utsette seksuell debut, gi økt bruk av prevensjon, redusere smitte av seksuelt overførbare infeksjoner, uønskede svangerskap og aborter. Når man ser bort ifra de kliniske sidene, kan undervisning om seksualitet gi unge mennesker kunnskap, evner, ferdigheter og holdninger de trenger for å gjøre informerte valg, nå og i fremtiden. Det kan bidra til å styrke de unges selvbilde og til at de får et positivt forhold til egen kropp og seksualitet.

Vennlig hilsen,

Sex og Politikk, Uke 6, Rosa kompetanse i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Senter for likestilling, Songdalen kommune, Amathea, I Do Diversity og Kristitiansand kommune

Program

10:30-11:00: Kaffe og mingling

11:00-11:05: Åpning av seminaret
Hanne Kro Sørborg, Songdalen kommune

11:05-11:15: Lærerutdanningen om undervisningsansvaret for seksualundervisningen
«Seksualitet, kjønn og identitet på timeplanen – Hvilken rolle får læreplanen når aktivisten er lærer?»
Kari-Mette Walmann Hidle, Førsteamanuensis, Lærerutdanningen ved UiA

11:15-11:55: Uke 6
"Uke 6" er et gratis Seksualitetsundervisningsmateriell til arbeid med relevante kompetansemål i flere fag, med mål om å fremme trivsel og bekjempe mobbing.
Charlotte Andersen, Pedagogisk seniorrådgiver, Sex og politikk

11:55-12:30: Lunsj

12:30-12:55: Uke 6
Charlotte Andersen, Pedagogisk seniorrådgiver, Sex og politikk

12:55-13:00: Vaya Con Vulva
En podcast om hverdagsliv, sjeleliv og underliv
Kaisa Hansen og Mirjam Storm

13:00-13:30: Rosa Kompetanse
Rosa kompetanse er en undervisningsmodell utviklet av LLH, finansiert av Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Hilde Arntsen, Rådgiver Rosa Kompetanse, FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

13:30-13:35: Pause

13:35-14:10: Rosa Kompetanse
Hilde Arntsen, Rådgiver Rosa Kompetanse, FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

14:10-14:25: Ungoggravid.no
Et undervisningsmateriell om unge og uplanlagt graviditet
Stiftelsen Amathea

14:25-14:30: Pause

14:30-15:10: Workshop
Ledet av Skeiv Ungdom

15:10-15:25: Oppsummering av workshopen

15:25-15:30: Avslutning
Hanne Kro Sørborg, Sogndalen kommune  

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no