Skeive Sørlandsdager – Likestillingsforum

Arrangementsinformasjon:

Clarion Ernst Hotel
11:00 - 15:00
25.08

Likeverdige offentlige tjenester; fra papir til handling

- Hvordan skal vi jobbe i praksis med å sikre LHBT-perspektiv på offentlige tjenester?

Også i år ønsker Senter for likestilling å sette fokus på hvordan kommune, stat, helsetjenesten, skolesektoren med mer kan jobbe for å sikre et mangfoldig og skeivt perspektiv i sine tjenester.

Hvorfor et skeivt perspektiv på tjenester?
Åpenhet ovenfor alle grupper i samfunnet er blant annet viktig for å sikre alle gode levevilkår, synliggjøre og normalisere LHBTI (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og intersex)i offentlig tjenesteyting . Mangfoldsarbeid kan også være en sentral forutsetning for tilflyttningsprosjekter og øvrig regional satsing.

Vi har  invitert Rosa kompetanse til å komme og kurse oss i blant annet disse sakene:

  • Hvordan skal vi jobbe i praksis med å sikre et skeivt perspektiv på offentlige tjenester?
  • Hva slags tiltak bør en se på?
  • Hva børe gjøres i skoleverket? Barnehagen? Helsesøstertjenesten? På syke- og aldershjemmet?
  • Hvorfor er det viktig med mangfoldsplan?
  • Hvilke hjelpe- og støtteinstanser finnes?
  • Hva har andre gjort?

Vi håper at så mange som mulig fra offentlig sektor blir med oss for å lære hvordan jobbe med et skeivt perspektiv.

Program kommer, sett av datoen og meld deg på allerede nå!

Øvrige dager:

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no