Sosial kontroll – må vi vite og gjøre noe med det?

Arrangementsinformasjon:

Grimstad bibliotek, Odden
10:00-14:00
09.10
Gratis

Kaffe, te og frukt står klart fra 09.30

 

PROGRAM

10:00 Velkommen, presentasjon og informasjon om "En by for alle" i Grimstad.

10:15  Sosial Kontroll, sett ut ifra sosialantropologien, egen forskning og litteratur ved forsker og amanuensis Solveig Omland, NLA.

11:15 "Hvilke erfaringer har ungdom på Sørlandet med sosial kontroll?" ved Minela Kosuta

12:00 LUNSJ

13:00  Verktøy for å oppdage og takle sosial kontroll ved Linn Iren Engemyr Knutsen

13:50 Oppsummering

14:00 Slutt

Velkommen

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no