Standard Morgen: Mangfoldsledelse

Arrangementsinformasjon:

Mustads vei 1, Oslo
08:30 - 10:30
09.04
Gratis

På vegne at Standard Norge informer vi om deres arrangement Standard Morgen: Mangfoldledelse. Senter for likestilling har vært aktiv i komiteen som har utarbeidet Standarden NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold og tilhørende veileder. Det er verktøy for at virksomheter og samfunnet generelt kan bli bedre på å dra ut fordelene og styrkene mangfold gir. MERK: Arrangementet har blitt flyttet fra 11. mars til 9. april.

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Den første standarden i verdenssammenheng, ble gitt ut som Norsk Standard i 2018 og nå har det også kommet en veiledning til standarden. Vi inviterer til Standard Morgen 11. mars.

Sett av datoen allerede nå, og meld deg gjerne på. Flere detaljer om frokostmøtet kommer om kort tid.

Når: 09. april 2019, kl. 0830 til 1030 (enkel frokost serveres fra kl. 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Regjeringsplattformen sier at «alle skal i arbeid», men hvordan skal vi få til det i praksis? Mangfoldsledelse kan være ett av svarene. Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. Det er ikke et problem som skal løses, men en mulighet som bør tas i bruk. Dette vil gjelde mennesker som har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsnivå.

Standarden NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold og tilhørende veiledning er verktøy for at virksomheter og samfunnet generelt kan bli bedre på å dra ut fordelene og styrkene mangfold gir.

Hør hvordan Loveleen Rihel Brenna, som har ledet komiteen som har utarbeidet standarden, forklarer hva mangfoldsledelse er:

Det er gratis å delta.

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth i Standard Norge.

Bruk emneknaggene #mangfoldsledelse og/eller #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Les mer om NS 11201 Ledelsessystemer for mangfoldsledelse

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no