Standard Norge: Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Arrangementsinformasjon:

Mustads vei 1, 0283 Oslo
08:00-10:30
25.01
gratis

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Nå sender vi en ny standard for mangfoldsledelse ut på høring. Velkommen til Standard Morgen 25. januar!

Dagens arbeidsliv er mangfoldig. Mangfoldet er en styrke for virksomhetene så lenge det håndteres og ledes på en hensiktsmessig måte. Mangfold er ikke et problem som skal løses. Mennesker har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning, funksjonsnivå, osv.

Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold skal straks ut på offentlig høring. Med denne standarden ønsker vi å gi samfunnet enda et redskap til å dra ut fordelene og styrkene i mangfoldet i samfunnet.

Når: 25. januar 2017, kl. 0830 til 1030 (enkel frokost serveres fra kl. 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo

Foreløpig program

0830 Velkommen
               

Fem grunner til at ledelse av mangfold er viktig for din virksomhet.                                                                                Loveleen Brenna, daglig leder i Seema og komiteleder

  Kort presentasjon av standarden for mangfoldsledelse
 
Mangfold er viktig for verdiskaping i offentlig sektor            Morten Sonniks, seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Mangfoldsledelse med kommunale briller                          Willy Kviten, varaordfører i Ullensaker kommune

Mangfoldsledelse i byggenæringen                                              Iwona Kilanowska, rådgiver og prosjektleder i Byggenæringens ladsforening/ Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg 

 

1030 Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no