UiA markerer mangfoldet med gangfelt i regnbuens farger

Tidligere rektor Frank Reichert tok våren 2019 initiativ til å male gangfeltet ved UiA i regnbuens farge som en symbolsk markør på at UiA skal være et mangfoldig og inkluderende universitet. Gangfeltet vil være ferdig malt til åpning den 16.august.

Åpningen skjer som en del av rektor Sunniva Whittaker sitt arrangement for studentene Piknik med Sunniva.

Espen Esther Pirelli Benestad vil sammen med Frank Reichert og rektor ved UiA Sunniva Whittaker, være de første som sammen tar i bruk gangfeltet.

Velkommen til åpning!

Arrangementet foregår nærmere bestemt utenfor hovedinngangen, ved fotgjengerfeltet nær flaggstangen!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no