UiA markerer mangfoldet med gangfelt i regnbuens farger

Tidligere rektor Frank Reichert tok våren 2019 initiativ til å male gangfeltet ved UiA i regnbuens farge som en symbolsk markør på at UiA skal være et mangfoldig og inkluderende universitet. Gangfeltet vil være ferdig malt til åpning den 16.august.

Åpningen skjer som en del av rektor Sunniva Whittaker sitt arrangement for studentene Piknik med Sunniva.

Espen Esther Pirelli Benestad vil sammen med Frank Reichert og rektor ved UiA Sunniva Whittaker, være de første som sammen tar i bruk gangfeltet.

Velkommen til åpning!

Arrangementet foregår nærmere bestemt utenfor hovedinngangen, ved fotgjengerfeltet nær flaggstangen!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.