Utstillingsåpning 05.02. Ungdom, identitet og mangfold

Genusfotografen, Tomas Gunnarson

Arrangementsinformasjon:

Kristiansand Folkebibliotek
18:30-21:00
05.02
Gratis

Velkommen til offisiell åpning av fotoutstillingen "Ungdom. Identitet. Mangfold." på hovedbiblioteket. Esben Esther Pirelli Benestad innleder kvelden, før fotograf Tomas Gunnarsson forteller om bildene og prosessen. Deretter følger vi på med bokbad med debattant, poet, muslim, og feminist Sumaya Jirde Ali.

Fotografiene i denne utstillingen viser et mangfold med mer nyanserikdom enn det vi til vanlig ser i billedkulturen. Ungdom fra Kristiansandområdet er blitt intervjuet og fotografert. På bildene leker de seg og har det gøy. Samtidig utforsker de sitt identitetsbegrep. I blant spiller de på og bryter med etablerte normer. Hvem er de, og hvem kan de være? Utstillingen kan ses som en dialog med, og en kritikk av, billedkulturen og diskursene om kjønn, etnisitet og legning i samfunnet vårt.

Utstillingen blir stående en måned på hovedbiblioteket, før den sendes videre rundt i Agder.

Om Genusfotografen:

Tomas Gunnarsson er en ung svensk fotograf, som på kort tid har gjort seg bemerket for sin måte å utfordre etablerte normer og idealer gjennom fotografi. Tomas har lært kommuner i Sverige og Norge om viktigheten av å vise fram mangfoldet i samfunnet, og han har gitt både unge og voksne de nødvendige verktøyene for å gjennomskue og utfordre normer, stereotyper og fordommer i billedkulturen rundt oss og i media.

Om Sumaya Jirde Ali:

Sumaya er aktuell med diktsamlingen "Kvinner som hater menn".

”Med diktsamlingen ønsker jeg å sparke i gang en mer nyansert debatt om det å være ung muslim i Norge. Denne identiteten rommer så mangt, og det er det jeg vil vise med mine dikt", sier Sumaya Jirde Ali.

https://www.facebook.com/events/142374886431237/

Prosjektet er et samarbeid mellom Kristiansand folkebibliotek, Senter for likestilling og Skeiv Ungdom.

Utstillingsåpning er satt til UKE 6 og Kristiansand - en by for alle.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no