EVU – Likestilling for LHBT i offentlig sektor del 1

Klikk på banneret for å komme til våre EVU-sider.

Klikk på banneret for å komme til våre EVU-sider.

Kursdag 1 17. september kl.09.00-16.00. Vi starter i rom HU-023. Last ned Program dag 1  for nærmere informasjon.  Fokus: En innføring i begreper, definisjoner, historikk, fakta, roller og plikter. Praktisk implementering av LHBT i plan- og styringsdokumenter. Tema: 
  • Kjønnede minoriteter og seksuelle minoriteter; En introduksjon av hva det vil si å være trans og/eller skeiv.
  • Diskrimineringsvern og lovverk; Fra og med 1. januar 2014 plikter arbeidsgivere å arbeide aktivt, målrettet og planmessig mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Hva sier loven egentlig? Hva innebærer dette for deg og din bedrift/organisasjon?
  • Aktivitets- og redegjørelsesplikten; Hvordan rapportere etter den nye loven av 1.januar 2014? Redegjørelsesplikten for LHBT-området på 1-2-3.
  • Skeive minoriteter; Hvordan kan du som offentlig tjenesteyter arbeide i forhold til LHBT og etniske minoriteter, eller LHBT og tvangsekteskap/ære/vold-tematikk? Hvor kan du gå for å få veiledning og hjelp?
  • LHBT-perspektiv i planarbeid; Bergen kommunen er en foregangskommune når det gjelder implementering av LHBT-perspektivet i planarbeidet. Bergen har valgt å lage en egen LHBT-plan. Hvorfor egen plan? Hva er fordelen og ulempene?
Parallellsesjoner: For å sikre at du får den kompetansen du trenger for akkurat ditt fagfelt så har vi valgt å legge opp til parallellsesjoner. Du velger det tema som passer deg best. Hva lærer du? Etter fullført kurs, skal deltakerne:
  • kunne rapportere målrettet og planmessig i redegjørelsene
  • kjenne godt til lovverk og diskrimineringsvernet
  • kunne jobbe bedre med LHBT-perspektivet i planarbeidet
  • kjenne til de utfordringer og muligheter som ligger i å tilpasse tjenestene til skeive generelt, og skeive minoriteter spesielt
  • kunne snakke om og med LHBT-personer på en god måte.
  Praktisk informasjon I kursprisen inngår kaffe/te og fruktservering. Lunsj kan enten medbringes eller kjøpes i UiAs kantine. Der serveres det både varme og kalde retter. Det settes av 1 time til lunsj på hver av kursdagene.   Les mer om kurset og meld deg på her Spørsmål om faglig innhold i kurset rettes til: post@senterforlikestilling.no, tlf. 38 14 12 21
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no