Færre kvinner tar høyere utdannelse

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nylig presentert tallene over fullførte utdanninger i studieåret 2007/08 ved universitet og høgskoler.
I 2007/08 var det for første gang på flere år en nedgang i antall kvinner som fullførte en høyere utdanning. Totalt ble det fullført færre utdanninger innenfor helse-, sosial- og idrettsfag, mens antall fullførte realfagsutdanninger var stabilt. Kvinnene avla 45 prosent av doktorgradene. Les mer på SSB nettsider http://www.ssb.no/eksuvh/

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no