Først og fremst bedriftsutviklere – deretter kvinner

Vi er først og fremst bedriftsutviklerer, deretter er vi kvinner!

- Dette er utgangspunktet for kvinnene som er med i prosjektet,  innledet Kirsti Matiesen Hjemdahl med da hun skulle fortelle om prosjektet Women i Business. Hjemdahl er seniorforsker på Agderforskning og har arbeidet med prosjektet i flere år. Arbeidet skal være avsluttet 1. mars.

Women in Business er et treårig EU-støttet prosjekt for Kattegat-Skagerrak-regionen som skal stimulere til innovasjon, utvikling og bærekraftig vekst i små og mellomstore bedrifter drevet av kvinner. Prosjektet skal utvikle en skandinavisk modell for kvinnelig entreprenørskap - en modell for hvordan man kan arbeide for å øke andelen kvinnelig entreprenørskap i de enkelte regionene, også etter at prosjektet er avsluttet.

Bilde fra Likestillingsforum 27. januar 2011

De 23 fremmøtte var aktivt med gjennom hele forumet med spørsmål og innspill.

23 fremmøtte fikk høre om erfaringene fra de ulike fokusgruppene, og hva som ble prioritert hos de kvinnelige gründerene. Hjemdahl fremhevet nettverksbygging som den klart viktigste faktoren i virksomheten til de kvinnelige gründerne, men at dette ikke alltid er helt uproblematisk.

- En utfordring som har vist seg å være mer aktuell i kvinnenettverk er faren for at de profesjonelle relasjonene kvinnene i mellom har lettere for å bli mer vennskapspregede, fortalte Hjemdal. En av de andre store utfordringene som ble trukket frem var de offentlige støtteordningene, som gründerne opplevde som stort sett uoversiktlige og vanskelig tilgjengelig.

De fremmøtte var aktivt med under hele forumet og kom med spørsmål og innspill. Noen spørsmål var om hvordan disse kvinnene opplevde å være kvinner i veldig mannsdominerte nettverk, mens andre spørsmål gikk mer på forskjeller og ulikheter mellom de tre involverte landene.

- Har vi en overdrevet forventning til hva og hvor mye vi skal gjøre med våre barn?, var ett av spørsmålene som kom fra tilhørerne etter at Hjemdahl hadde fortalt om en del av de kvinnelige gründerne som hadde noe dårlig samvittighet overfor familie og spesielt barn.

Les mer om Women in Business på deres nettside www.womeninbusiness.dk

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no