Første møte i Likestillingsforum 29. august 08

11. september arrangerer Universitetet i Agder offisiell åpning av Senter for likestilling, et spennende samarbeid mellom UiA, Agderforskning og regionale aktører.

Det initiativet som nå materialiserer seg i et senter kom fra Agderrådets likestillingsråd i 2007. En viktig del av Senter for likestillings formål er å være en drivkraft for økt likestilling i regionen ved å bidra til utviklingsarbeid tuftet på forskningsbasert kunnskap.

Å gjøre likestillingsarbeidet i regionen mer forskningsbasert betinger kontakt og samarbeid mellom forskningsmiljø og ulike regionale aktører i privat og offentlig sektor. Senter for likestilling har derfor besluttet å opprette et fast, regionalt likestillingsforum som skal fungere som en felles møteplass for likestillingsengasjerte mennesker fra ulike sektorer og organisasjoner. Dette forumet skal legge til rette for systematisk nettverksbygging og gjensidig informasjonutveksling mellom de ulike deltakerne, og det er vårt håp at det kan bidra til disse effektene på likestillingsfeltet:

- Mer forskningsbasert utviklingsarbeid og mer samfunnsrelevant forskning
- Økt ide – og prosjektutvikling
- Bedre oversikt og økt spredning av informasjon
- Hyppigere medieoppslag
- Bedre samordning av likestillingsaktiviteter og –prosjekter i regionen
- Økt erfaringsutveksling
- Mer praksisretting i UiAs utdanning om kjønn og likestilling
- Økt kompetanseheving

I dette første møtet gis det mer informasjon om tankene bak forumet, men hovedmålet for dagen er at vi sammen diskuterer forumets form og formål fremover. Forumets andre møter i 2008 er satt til 24. oktober og 19. desember, begge klokka 13-15.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no