Få med deg kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet under En by for alle

Under En by for  alle tilbyr Senter for likestilling tre kurs, i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). 

Kursene er digitale, åpne og gratis for alle. For å bli med, meld deg på kursene du ønsker å delta på og så sender vi ut lenkene i forkant av arrangementene. 

 

Likestillings- og diskrimineringsrett på 1-2-3

Tirsdag, 9. februar, kl. 13.15-15.15
Påmelding: klikk her 
Kursholder: LDO

Kurset vil vi gi en innføring i likestillings- og diskrimineringsrett. Vi vil gå gjennom hva diskriminering er, og forklare hvordan man kan identifisere og vurdere spørsmål om diskriminering. Vi vil ha et særlig fokus på forbudet mot diskriminering i arbeidslivet knyttet til individuell tilrettelegging, og om forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon.

 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)  for arbeidsgivere– hvordan sikre et systematisk og målrettet arbeid med likestilling i egen virksomhet.

Onsdag 10. februar, kl. 12.45-14.15
Påmelding: Klikk her
Kursholder: LDO

Arbeidet handler om å fremme likestilling på arbeidsplassen i hele bredden av personalpolitikken og på bakgrunn av en rekke diskrimineringsgrunnlag. Det handler også om hvordan man redegjør for likestillingssituasjonen på arbeidsplassen. På kurset vil vi gå gjennom lovverket og gi konkrete tips og veiledning til hvordan dette arbeidet kan struktureres.

 

Hva er trakassering - og hvordan kan man forebygge og hindre at det skjer?

Torsdag 11. februar, kl. 09.15-11.15
Påmelding: Klikk her
Kursholder: LDO

Dette kurset er for deg som vil lære mer om forbudet mot trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven, og hvilken plikt skoler, organisasjoner og arbeidsgivere har til å forebygge og forhindre trakassering. Vi kommer til å gå særlig inn på trakassering på grunn av etnisitet og kjønn, og arbeidsgivers ansvar i slike saker.

Kurset vil vi gi en innføring i likestillings- og diskrimineringsrett. Vi vil gå gjennom hva diskriminering er, og forklare hvordan man kan identifisere og vurdere spørsmål om diskriminering. Vi vil ha et særlig fokus på forbudet mot diskriminering i arbeidslivet knyttet til individuell tilrettelegging, og om forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no