Fafo 2012:26 – Stemmer de ikke?

(Fra www.fafo.no)

Stemmer de ikke?
- Politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Forfattere: Kristian Rose Tronstad og Jon Rogstad

ISBN 978-82-7422-891-7 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-892-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143
2012 99 s kr 249,- Ordrenr: 20253 Bestilling


Nettutgave (pdf 857kb) * Publikasjoner om samme emne

Innvandrere benytter stemmeretten i mindre grad enn majoritets­befolkningen. Ikke bare er valgdeltakelsen lavere, forskjellene ser ut til å øke. Bruker man nivået på deltakelse som barometer på politisk integrasjon, har det følgelig ikke blitt mer integrasjon, men mindre. Systematiske forskjeller i valgdeltakelsen er utgangspunktet for denne rapporten, hvor følgende spørsmål stilles: Hva forklarer at mange med minoritetsbakgrunn ikke benytter stemmeretten? Hva kan gjøres for å stimulere flere til å delta? Hvem er minoritetspolitikerne som blir valgt? Gir de uttrykk for at det er noen motsetning mellom det å være politiker og forvalter av fellesinteresser, og det å ha minoritetsbakgrunn og bli oppfattet som representant for særinteresser

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no