Fafo Østforum og Frischsenteret inviterer til seminar

Fafo-forsker Jon Horgen Friberg er en av bidragsyterne på møtet. Foto: Fafo.

Arbeidsinnvandrere som drar hjem og kommer tilbake igjen – en vinn-vinn-situasjon?
Fafo Østforum og Frischsenteret ved Universitetet i Oslo inviterer i samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDI) til seminar tirsdag 15. mai 2012 kl 14-16 på Fafo's lokaler i Oslo.

 

 Påmelding via web innen 14. mai. Seminaret er gratis og åpent for alle. Begrenset antall plasser.

Mange arbeidsinnvandrere som har kommet etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007 har slått seg til roher i landet. Men kanskje er det bedre for alle parter at flere vender tilbake til hjemlandet?
I FNs «Global Commission for Migration» (2005) ble tilrettelegging for såkalt sirkulær migrasjon framhevet som en god strategi som kan motvirke hjerneflukt og ha positive effekter for både opprinnelsesland og innvandringsland, samt for migrantene selv. Med sirkulær migrasjon menes at en person reiser ut for å arbeide i kortere eller lengre tid og deretter, midlertidig eller permanent, vender tilbake til opprinnelseslandet. I Norge har det kommet mange arbeidsinnvandrere fra Polen og de baltiske landene de siste årene. Men også svenskene har utgjort en stor andel av tilstrømmingen.

Innledninger ved professor Per Lundborg, Insititutet för Social Forskning, Universitetet i Stockholm, Oddbjørn Raaum, direktør ved Frischsenteret, og Fafo-forsker Jon Horgen Friberg. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik er møteleder.

Seminarprogram
 

OBS! Seminaret blir direktesendt og opptaket blir tilgjengelig i 14 dager etter seminaret. Sendingen kan ses på seminarets nettside:  http://www.fafo.no/Oestforum/120515/index.html

_______________________________________________

 Fafo Østforum er en forskningsstøttet møteplass som gir oppdatert kunnskap om virkningene av EU/EØS-utvidelsene, arbeids- og bedriftsvandringer, endringer i politikkutforming og innsikt i praktiske erfaringer. Gjennom seminarer og nettside er Fafo Østforum en kunnskapsleverandør på temaet. Forumet har i dag 18 deltakere - bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser. Forumet er åpent for flere deltakere. Interesserte kan ta kontakt med Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring. Les mer om Fafo Østforum på nettsiden: http://www.fafo.no/Oestforum/index.html

_______________________________________________

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Google kart

 

Innlegget er kopi av Fafo's invitasjon.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no