Fafo-rapport: Usynlig og selvlysende : Å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson med nedsatt funksjonsevne

20280-page-001

Klikk på bildet for å laste ned pdf.

Å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson med nedsatt funksjonsevne betyr å tilhøre en gruppe som nesten har vært usynlig i det norske samfunnet. I denne rapporten har vi undersøkt gruppens levekår. Noen opplever sin doble minoritetsstatus som uproblematisk, andre opplever utstøting og hindre. Taushet og usynliggjøring er svært vanlig. Men det er også mange måter å være selvlysende på. Noen kjemper for å bli sett, mens andre blir sett på måter som fører til negativ oppmerksomhet. Man kan med andre ord være både selvlysende og usynlig – samtidig. Forfattere: Arne Backer Grønningsæter og Hilde Haualand År: 2012 Rapporten kan lastes ned her.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no