Fagdag om seksualitetsundervisning

Tirsdag, 15. november ble det holdt fagdag om seksualitetsundervisning på Universitetet i Agder. Fagdagen var et samarbeid mellom Sex og Politikk - Uke 6, Rosa kompetanse i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Songdalen kommune, Amathea, I Do Diversity, Kristitiansand kommune og Senter for likestilling. Fagdagen var gratis og var primært rettet mot lærere, helsepersonell og andre som snakker med barn og unge. Med nesten 100 påmeldte er det tydelig at fagdagen tok opp viktige temaer og dekket et etterspørsel om kompetanseheving i seksualitetsundervisning.

Formålet med kurset var å bidra til lett tilgjengelighet til kunnskap om seksualitet og handlingskompetanse i seksuelle situasjoner og relasjoner for unge. Et annet mål var å gi undervisere et gratis og lett anvendelig materiell til undervisning om seksualitet, i tråd med mål i læreplaner og til generell del av læreplanverket og opplæringsloven.

Forskning og studier viser at det å snakke med unge om seksualitet, ikke fører til at de blir mer seksuelt aktive. Tvert imot kan en helhetlig og regelmessig undervisning om seksualitet bidra til å utsette seksuell debut, gi økt bruk av prevensjon, redusere smitte av seksuelt overførbare infeksjoner, uønskede svangerskap og aborter. Når man ser bort ifra de kliniske sidene, kan undervisning om seksualitet gi unge mennesker kunnskap, evner, ferdigheter og holdninger de trenger for å gjøre informerte valg, nå og i fremtiden. Det kan bidra til å styrke de unges selvbilde og til at de får et positivt forhold til egen kropp og seksualitet.

Hanne Kro Sørborg, sexolog og rådgiver i Songdalen kommune ledet oss gjennom dagen. Kari-Mette Walmann, Førsteamanuensis på Universitetet i Agder tok for seg temaet «Seksualitet, kjønn og identitet på timeplanene – Hvilken rolle får læreplanen når aktivisten er lærer?». Charlotte Andersen fra Sex og politikk informerte om seksualitetsundervisningsmateriallet «Uke 6» og Hilde Arntsen fra Rosa kompetanse i FRI – Foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold informerte om undervisningsmodellen deres.  I tillegg ble flere stiftelser, foreninger og organisasjoner og deres tilbud introdusert, som Stiftelsen Amathea, presenter av Anne Margrethe Knutsen, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU), presentert av Stine Nygård, FRI Sør, presenter av Linda Olsen, og Skeiv Ungdom Sør, presenter av Sol Espedalen.  Kaisa Hansen og Mirjam Storm introduserte deres podcast – Vaya Con Vulva, en podcast om hverdagsliv, sjeleliv og underliv.

Senter for likestilling takker for det gode samarbeidet og til alle som deltok. 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no