Fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt

Oslo: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
Bergen: Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB
Tromsø: Kvinnforsk - Senter for kvinne- og kjønnsforksning, UiT
Stavanger: Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning, UiS
Trondheim: Senter for kjønnsforskning (SKF)

Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK)

Danmark:
Center for kønsforskning, Københavns universitet
FREIA - Center for kønsforskning, Aalborg universitet
KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning, København
Kampdager - 1970-tallets kvinnebevegelse i ord og bilder
KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning, København

Sverige:
Avdelningen för genus och teknik, Luleå tekniska universitet
Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet
Centrum för genusstudier, Stockholms universitet
Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet
Tema Genus, Linköpings universitet
Institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet
Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet

Finland:
Kristiina-instituutti, Helsingin yliopisto, Helsingfors Universitet
Institutet för kvinnoforskning, Åbo Next GENDERation Nettverk
Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet

Europa:
The WUN Gender Studies Global Network AOIFE- The Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europe

USA:
Women's & Gender Studies, Rutgers University, USA
Women's Studies at the University of California at Berkeley
Gender Studies at Eugene Lang College, New York.Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no