Familiepolitikk

Rapport: Arbeid ute og hjemme: Sørlandske mødres valg og vurderinger

Eksempler på tiltak hentet fra regjerningen.no.

 • Øke fedres uttak av foreldrepermisjon
 • Øke menns engasjement for samfunnets likestillingsprosjekt
 • Øke generell bevissthet om menn og mannsroller
 • harmonisering av arbeidsliv og familieforpliktelser for både kvinner og menn
  at menn i større grad tar omsorg for barn og at kvinner får en sterkere tilknytning til arbeidsmarkedet.
 • Sikre menn større ansvar for omsorgen for egne barn og eldre
 • Fokusere spesielt på sykdommer hvor kvinner eller menn er overrepresentert
 • Styrke svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge
 • Ta hensyn til kjønnsforskjeller ved utforming av tiltak i det forebyggende
  helsearbeidet
 • Styrke gravides og permisjonstakeres posisjon i arbeidslivet

Mer i rapporten Likestilling 2009 på Regjerningen.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no