Familievennlig arbeidsliv i prosess og olje-og gassindustrien på Sørlandet

En fersk undersøkelse initiert av NODE Eyde Women (NEW) viser at kvinnelige ansatte i prosess og olje- og gassindustrien på Sørlandet har svært høy trivsel på jobb. Denne industrien har funnet en bærekraftig balanse mellom arbeids- og familieliv, som bidrar til god rekruttering av de beste hodene i landet.

 

Undersøkelsen er iverksatt av NEW (NODE EYDE WOMEN), som er et nettverk for kvinner i Eyde- og NODE-bedriftene. Nettverket jobber for å beholde og bedre karrieremulighetene for kvinnene som allerede finnes i medlemsbedriftene, og for å rekruttere flere kvinner til bransjene. NEW sin visjon er å bidra til utvikling av Sørlandet med utgangspunkt i kvinners ståsted, erfaring og kompetanse. NEW støttes av Innovasjon Norge, VRI Agder, og Sørlandets kompetansefond, samt Senter for Likestilling. May Linda Magnussen ved Agderforskning har vært prosjektleder for undersøkelsen og kunne på Sørlandssendingen på NRK Sørlandet i går bekrefte at mannsdominerte bransjer også kan være familievennlige, og trekker frem en rekrutteringsstrategi:

– Hvis en rekrutterer en høyt utdannet kvinne, har en større sjanse for å få en høyt utdannet mann på lasset. Hvis en rekrutterer en høyt utdannet mann, er ikke sannsynligheten like høy for å få en høyt utdannet kvinne på kjøpet, for å si det sånn.

Rapporten lanseres på NEW-samling 9.mai og vil da bli lagt ut på våre nettsider.

For mer informasjon, se gjerne nyhetssendingen på nrk.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no