Far i fokus

Torsdag 28. april var det far som var i fokus på Universitetet i Agder, da omtrent 30 personer deltok på Fedreseminar i regi av Senter for likestilling. Målet med seminaret var å bidra til økt bevisstgjøring om fedre og deres livssituasjon.Gjennom en rekke foredrag ble farskap og farsrollen belyst på ulike måter.

Sjefspsykolog ved Rigshospitalet i København Svend Aage Madsen, fortalte blant annet om hvordan fedre også opplever fødselsdepresjoner.

Svend Aage Madsen er sjefspsykolog ved Rigshospitalet i København, og fokuserte på hvordan fedre helt opp til senere tid har blitt holdt unna fødsler og hvordan fedres psykiske helse både før og etter fødsel ikke får noe oppmerksomhet.

- Undersøkelser viser at 6-10 % av alle fedre opplever fødselsdepresjoner, sier Madsen. Han viste videre til hvordan det oppstår et motsetningsforhold mellom den nærhet, tilknytning og omsorg som en far skal utøve, og det samtidige ønsket om både frihet og kontroll som menn ofte ønsker.

Et annet perspektiv på farsrollen var Liv Normanns erfaringer som sykepleier på nyfødtpost. Normann skriver for tiden en masteroppgave om sykepleieres fokus på fedre i nyfødtposter,  og fortalte om sine foreløpige funn.

- Min oppfatning er at det er et stort misforhold mellom sykepleieres kunnskaper om hvordan de skal ta vare på barna sammenlignet med hvordan de skal ta vare på foreldre, sa Normann innledningsvis. Hun kunne fortelle om mange ulike holdninger til foreldre og spesielt til fedre på nyfødtposter rundt om kring i landet.

- Et gjennomgående trekk er at mannlige sykepleiere ser på seg selv som rollemodeller for fedre på nyfødtposter, mens kvinnelige sykepleiere er mer nøytrale, avsluttet Liv Normann sitt innlegg med.

I tillegg til disse to, var det fire andre foredragsholdere som alle har holdt foredrag ved tidligere arrangement i regi av Senter for likestilling. Nina Jon fra Ressurssenter for menn snakket om samtalegrupper for fedre, Knut Oftung fra Likestillings- og diskrimineringsombudet snakket om ulike måter skilte fedre mestrer tilværelsen sin på, Dag Ellingsen fra Oxford Research fortalte om fedre på Sørlandet basert på statistikk og annen forskning, mens Jørgen Lorentzen fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo avsluttet seminaret med historiske perspektiver på farskapet i tidsrommet fra 1850 og opp til i dag.

Førsteamanuensis Bjarne Markussen fra Institutt for nordisk og mediefag ved Universitet i Agder ledet seminaret.

Seniorrådgiver fra LDO og sosiolog Knut Oftung snakket om skilte fedrers mestringsstrategier etter samlivsbrudd.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no