Fedre på Sørlandet tar kortest pappa-permisjon i hele landet.

NRK Sørlandet melder at fedre på Sørlandet tar kortest pappa-permisjon i hele landet. Mer på NRK Sørlandets nettsider
Stipendiat og koordinator for utvikling ved Senter for likestilling, May-Linda Magnussen kommenterte dette på NRK Sørlandets ettermiddagssending 6. august og mener at kulturen blant mødre på Sørlandet er noe av grunnen. Også Kari Henriksen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet har kommentert saken og mener Agder-politikerne er elendige på likestilling og må skjerpe seg.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no