FEMINA- konferansen Arezzo 2018

EU interreg FEMINA-konferansen fant sted i Arezzo i Italia 20-21 september 2018. FEMINA-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom ulike land som Italia, Hellas, Spania, Romania, Nederland og Sverige og formålet er å bedre legge til rette for at kvinner skal velge STEM-yrker (science, technology, engineering, math).

Fra Norge var Senter for likestilling deltakende med vår praktikant Ida-Christin Johansen, Fylkeskommunen ble presentert ved Helle Mellingen og Isabelle-Louise Aabel (prosjektleder) var på plass for å representere NEW-NODE Eyde Women. Sentrale temaer i deres foredrag var det kjønnssegregerte arbeids- og utdanningsmarkedet i Norge og Europa generelt og hvilke ulike barrierer som eksisterer for kvinners deltakelse i mansdominerte yrker. Manglende rollemodeller, fraværende støtte og engasjement, konservative trosoppfatninger og idealer samt utbredt deltidsarbeid («den gode mor») er blant noen av dem. Hvordan kan de deltakende landene jobbe sammen for å legge til rette for økt kjønnsbalanse i teknologi og ingeniørbransjen?

Fra v. Ida-Christin Johansen (Senter for likestilling), Isabelle-Louise Aabel (Node Eyde) og Helle Mellingen fra Fylkeskommunen var de norske bidragsyterne under konferansen.

Videre i seminaret ble det tilrettelagt for dialog omkring kvinners muligheter for tilgang inn i allerede eksisterende høyteknologiske virksomheter. Barrierer som dukket opp her var at det gis lite mulighet for deltidsarbeid i disse yrkene. Kvinner jobber som kjent mer deltid enn menn, og søker seg dermed til andre bransjer som gir mulighet for nettopp dette. Det ble også nevnt at et av problemene med å skape kjønnsbalanse er at når et stort antall kvinner kommer inn i yrker som tidligere var mannsdominert, blir ikke dette lenger like attraktivt for menn. Mennene tar med seg status og makt - og lønnen går ned.

Barrierer omkring kvinnelig entreprenørskap ble også brakt på banen. Utfordringer som vanskeligheter omkring finansiering, manglende nettverk og incentiver, balansering av jobb og familieliv samt manglende rollemodeller ble nevnt. Hvorfor er det slik at alle kjenner til Steve Jobs men ikke store kvinnelige entreprenører slik som Cher Wang, medgrunnlegger av det berømte teknologiselskapet HTC – Er media skyldig i hvem de promoterer?

Kvinner er en ressurs og bør i større grad inkluderes i industri og teknologibransjen. Det er ikke kvinner som må forandres – det er systemet vi må endre. Kvinners deltakelse kan bidra til økt vekst, bedre tjenester og bedre innovasjonsprosesser. For å få til dette er det strukturer som må endres og det samme må oppfatninger av stereotypier. Dette samarbeidsprosjektet holdes gående over to år, og det vil jobbes videre med hvilke tiltak som bør i gang-settes ved neste møte i Athen 2019.

 

Skrevet av  Ida-Christin Johansen

Bystyresalen i rådhuset Arezzo
Arezzo by

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no