Fikk prøve seg i TV-studio

Bilde av Kristina Nilsen under mediekurs på UiA

Kristina Nilsen fra Retriever brukte sin erfaring som journalist for å lære kursdeltagerne hvordan de kan håndtere media på en god måte.

Tirsdag 15. mars arrangerte Senter for likestilling og PULS mediekurs i samarbeid med Retriever Norge. Kursholder var analysesjef i Retriever, Kristina Nilsen. Målet med kurset var å gi en bredere forståelse for hvordan medienes mekanismer fungerer og gi deltakerne mer selvtillit i møte med media.

29 deltagere fikk først en teoretisk tilnærming med fokus på hvordan journalister arbeider og tenker, hva som kjennetegner en god nyhet og ting og huske på i møte med journalister. Siste del av dagen var satt av til praktiske øvelser i TV-studio hvor deltagere fikk prøve seg foran kamera. Med skarpe lyskastere, TV-kamera tett på og Kristina Nilsens erfaring som journalist, ble intervjuene veldig realistiske. Etter hvert intervju ble opptaket spilt av med påfølgende "ris og ros".

Bilde fra

Deltagerne på mediekurset var aktivt med og kom med spørsmål og innspill mellom intervjuene.

 

 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no