Flest likestilte kommuner på Østlandet

De mest likestilte kommunene finner vi hovedsakelig på det sentrale og indre Østlandsområdet. I tillegg finner vi mange likestilte kommuner i Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark. Alle de største byene har også høy grad av likestilling.

Les mer på

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.