FNs tusenårsmål

logo_reducedDet følgende er sakset fra FN sine nettsider.   FNs tusenårsmål er åtte konkrete mål for bekjempelse av fattigdom, som skal nåes innen 2015. De ble vedtatt av alle verdens land i år 2000. Tusenårserklæringen er et dokument som skulle fungere som et veikart inn i det nye årtusenet. Den omhandler alle sider ved FNs virksomhet, fra fred, sikkerhet og nedrustning, til fattigdom og menneskerettigheter. Tusenårsmålene er konkretiseringen av erklæringens kapittel om fattigdom. De er viktige fordi det er første gang alle verdens land har blitt enige om felles mål for det globale arbeidet mot fattigdom. Alle FNs 193 medlemsland har skrevet under på Tusenårserklæringen. Tusenårsmålene består av åtte mål med 21 delmål, og 60 indikatorer De fleste av tusenårsmålene skal innfris innen 2015, mens enkelte har kortere eller lengre frister for gjennomføring. Noen av målene har ingen angitt frist. Tusenårsmålene er konkrete i den forstand at de sier hva, når og hvor mye. Tusenårsmålene gir imidlertid ikke svar på spørsmålet om hvordan. Dette er fordi det enkelte lands fattigdomsutfordringer er så ulike at en felles oppskrift ikke ville vært hensiktsmessig. Les mer om FNs tusenårsmål her 
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no