Født sånn, eller blitt sånn?

Biologers forventninger om kjønnsstereotyp atferd påvirker tolkningen av forskningsresultater, hevder biolog og kjønnsforsker Malin Ah-King på forskning.no. Utdrag fra nettstedet under, les mer på forskning.no.Mange tar resultater fra forskning på aper som åpenbare bevis for at menneskelig kjønnsatferd er begrunnet i biologi. Om man finner de samme kjønnede preferansene hos aper, da tror man at det skal være biologisk og evolusjonært også for mennesker.

– Men går man gjennom denne forskningen, slik jeg har gjort, da finner man en rekke problemer, fra spørsmålsstilling, metode, statistikk til tolkning og presentasjon av resultatene. Disse forventede kjønnsforskjeller baserer forskeren på en forestilling om arbeidsfordelingen mellom kvinner og menn i en jeger- og samlerkultur.

–Dette overfører de direkte til apene – men de er vegetarianere! Ser man kritisk på forskningen på apene kan man se at den slett ikke støtter et syn der menneskers leketøyspreferanser er evolusjonære og biologiske, sier evolusjonsbiologen.

– Så du vet ikke om vi er født sånn, eller blitt sånn?

– Svaret er at det finns ingen ren forklaring. Man er verken bare født sånn, eller bare blitt sånn. Vi er både sosiale og biologiske skapninger. Det er dessuten nedfelt i vår biologi at vi trenger sosiale interaksjoner for å overhode bli mennesker, svarer Ah-King.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no