Forskerforum – Hva er likestilling?

Bilde av Cathrine Holst

Cathrine Holst er utdannet sosiolog og er postdoktor og seniorforsker ved UiO

NB! Flyttet fra 17. februar til 22. februar!

Et sentralt mål for offentlig likestillingspolitikk er - naturlig nok - likestilling. Men hva innebærer dette målet? Hva betyr likestilling generelt og kjønnslikestilling spesielt?

Cathrine Holst er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA - Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Med utgangspunkt i spørsmålene over, gjester hun Forskerforum 22. februar 2011.

Ulike fortolkninger vil bli presentert og diskutert. Spørsmålet om hvilket likestillingsbegrep som legges til grunn for norsk likestillingspolitikk og i samfunnsforskningen, vil bli særlig drøftet.

Tid og sted: Universitetet i Agder, tirsdag 22. februar 2011 kl. 13:15 - 15:15, møterom A7 006.

Påmelding på følgende lenke innen 18. februar:  https://eras.uia.no/reg.php?id=315

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no