Forskerforum – CORE – kjernemiljø for likestillingsforskning og Agder

Bilde av Mari Teigen

Mari Teigen er utdannet Dr. polit. og ansatt som forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og daglig leder ved CORE-kjernemiljø for likestillingsforskning.

23. september kommer Mari Teigen, forskningsleder for gruppen Likestilling, Inkludering, Migrasjon ved Institutt for samfunnsforskning og daglig leder ved CORE – kjernemiljø for likestillingsforskning til UiA og forskerforum.

CORE er et treårig prosjekt (2013-2016) finansiert av Barne-likestillings- og integreringsdirektoratet. CORE skal forske på og stimulere til forskning om kjønnslikestilling. CORE legger særlig vekt på likestillingsutfordringer i arbeidslivet, og har mål om å utøve forskning av høy faglig kvalitet, med samfunnsmessig og politisk relevans. Formidling og utvikling av faglige nettverk er også en prioritert oppgave for kjernemiljø for likestillingsforskning. Mari Teigen vil presentere CORE kjernemiljø for likestillingsforskning. Hun vil snakke om COREs prioriterte prosjekter og aktiviteter. I tillegg vil hun ta opp viktige likestillingsutfordringer i krysningspunktene kjønn og etnisitet. Hun vil snakke om økende likestillingsorientering blant etterkommere av innvandrere i Norge, men også om hvordan norsk likestillingspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk synes å operere med en dobbel standard, på èn måte for minoritetskvinner og på en annen måte for majoritetskvinner. Velkommen til et spennende forum! Tid: 23. sept kl. 11:00-13:00 Sted:Sørlandets Kunnskapspark, rom Beta PÅMELDING på denne lenken innen 19. sept: https://eras.uia.no/reg.php?id=1205
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.