Forskerforum – En verden uten begrensninger

Karen vil presentere Hennes forskning viser at innenfor virtuelle verdener åpnes det for en rekke fritidsaktiviteter og bygging av sosiale nettverk for personer med funksjonshemning. Foto: Jan Arve Olsen

Karen vil presentere forskning som viser at det innenfor virtuelle
verdener kan åpnes en rekke fritidsaktiviteter
og bygging av sosiale nettverk for personer
med funksjonshemning.
Foto: Jan Arve Olsen

17. oktober kommer Karen Stendal, universitetslektor ved Institutt for Informasjonssystemer til forskerforum for å presentere sin doktoravhandling på det virtuelle livs muligheter for funksjonshemmede.

Doktorgradsprosjektet ble gjennomført i samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Molde.  Målet for prosjektet var å identifisere de muligheter som virtuelle verdener kan gi mennesker med funksjonshemminger.  Virtuelle verdener gir individer muligheten til å møtes på likt grunnlag, der diskriminering og ekskludering kan minimeres.  

Karens paper Virtual worlds and people with lifelong disability: exploring the relationshipwith virtual self and others ble tildelt "Best Paper Award" under konferansen European Conference on Information Systems 2012.

Les om prosjektet i UiAs TEFT nr. 2 fra 2012; Utklipp Karen Stendal Teft magasin_2_2012

 

Tid: 17. oktober kl. 14.00 – 15.30.
Sted: Sørlandets kunnskapspark
Påmelding: https://eras.uia.no/reg.php?id=939

 

 

Forskerforum er rettet mot stipendiater, forskere, studenter og andre akademisk tilsatte og diskusjonen fokuserer på forskningen, analysene og metodene. Forumet skal også åpne for at deltakerne skal få tips og innspill til sin egen forskning.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no