Forskerforum – Familieforsørgelse i menns hverdag

Seniorforsker ved Agderforskning og samarbeidspartner til Senter for likestilling; May-Linda Magnussen vil presentere sin avhandling på årets siste forskerforum Årets siste forskerforum blir en julefrokost med en påfølgende presentasjon av May-Linda Magnussens doktoravhandling i sosiologi. Først blir det frokost, så presentasjon av avhandlingen, etterfulgt av diskusjon og litt kake. 

Julefrokost og forskerforum

Seniorforsker ved Agderforskning May-Linda Magnussen har disputert til Philosophiae doctor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Magnussen disputerte på fagområdet familie og livsløp med doktoravhandlingen Familieforsørgelse i menns hverdag.

Kort sammendrag av avhandlingen:

Mye ligger til rette for likestilt forsørgelse i kjernefamiliene i dagens Norge. Likevel er menn fremdeles langt oftere enn kvinner hovedforsørgerne i slike familier. Denne manglende likestillingen er innhyllet i en bemerkelsesverdig taushet, og verken kvinne-, kjønns- eller mannsforskningen har i særlig grad utforsket erfaringene til menn som er familiens hovedforsørgere. Dermed har vi ikke sett at det å være familiens hovedforsørger kan romme mer enn å jobbe og tjene mest. Ei heller har vi sett at det å jobbe og tjene mest kan forstås som arbeid for et fellesskap, og ikke kun som penger, karriere og makt for individet. Ikke minst har kvinners bidrag til manglende likestilling i kjernefamilien blitt lite synlige. Skal vi forstå menns hverdagsliv i familien, må vi starte ut i det familiearbeidet menn faktisk gjør og gjør mer av enn kvinner. Når vi får bedre grep om dette arbeidet, så skjønner vi mer av kjernefamiliens manglende likestilling, og hvordan både menn og kvinner bidrar til denne. Les hele sammendraget her: Populærvitenskapelig sammendrag Du kan lese mer om avhandlingen her: forskning.no VEL MØTT! Dag: 18.desember Klokkeslett: 08:10 - 10.30 Sted: A7002 Påmelding: Julefrokost og forskerforum  
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no